Vyhledávání Menu

Ve Staré Boleslavi lidé uctili sv. Václava

Vyvrcholením svatováclavských oslav byla poutní bohoslužba ve Staré Boleslavi, které předsedal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Během bohoslužby, v níž bylo zdůrazněno téma lidí nespravedlivě vězněných komunismem a obnovy svobody, korunoval apoštolský nuncius Giuseppe Leanza Palladium země české.

Paladium země české, reliéf, který podle legend nosil na hrudi svatý Václav, připomíná obnovení svobody v naší zemi. Současně je svědectvím o úctě k dítěti a rodině vlastní křesťanství. Uvedl to kardinál Dominik Duka během mše svaté, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť. Na náměstí ve Staré Boleslavi se jí účastnili tisíce věřících.

Letošní svatováclavská pouť se nesla v duchu připomínky lidí nespravedlivě trestaných v období komunistické totality a prosby za ochranu svobody v zemi. Sám mariánský reliéf byl totiž v letech 1950-1969 uzavřen v trezoru generálního ředitelství StB. Jako symbol obnovení svobody proběhla během slavnosti korunovace Palladia. Nad korunkami, jež požehnal papež František v únoru letošního roku, se pomodlil apoštolský nuncius Giuseppe Leanza. Klenoty přinesly v obětním průvodu politické vězeňkyně Libuše Musilová a Hana Krsková-Dvořáková. K doprovodu zněla píseň Miloše Doležala a Jana Zástěry připomínající osud Palladia v souvislosti s nedávnou totalitou a svobodou v zemi.

Ve svém dnešním kázání představil kardinál Duka svatého Václava především jako muže, jenž stojí u počátků české národní identity. „U základů těchto hodnot stojí vzdělaný, moudrý, spravedlivý a soucitný svatý Václav, ne jen na moc a násilí spoléhající Boleslav. Tento rozdíl v pojetí východiska vlády poznamenal i naše nikoli dávné dějiny, ale dobu blízkou, kterou jsme mnozí zažili. Je v tom velké připomenutí,“ uvedl český primas. S odkazem na dcery knížete Boleslava, Doubravku a Mladu, které s babičkou sv. Václava, sv. Ludmilou, pokračovaly v politické i duchovní linii zavražděného sv. Václava, vyzdvihl kardinál také ochrannou roli žen v českých dějinách.

Kardinál Duka také další symboliku Paladia země české. Reliéf, na nemž je vyobrazena Panna Maria s Ježíškem, připomíná úctu k dítěti a rodině, jež do českých zemí přišla zároveň s křesťanstvím. „Dnes, daleko více než kdy jindy, si uvědomujeme, že nejde o žádnou magickou sílu, kterou by byl tento kovový reliéf obdařen, aby nás chránil před našimi nepřáteli. Paladium země České nás dnes chrání před námi samými tím, že nám připomíná, že ztratíme-li úctu k matce, přestaneme-li ctít otce a odmítneme rodinu, bude to náš neodvratný konec,“ shrnul aktuální význam Paladia kardinál Duka.

V závěru bohoslužby zazněl pozdrav prezidenta republiky Miloše Zemana. Kardinál Duka následně vyjádřil své blahopřání „všem Václavům“, zejména Václavu Havlovi, Václavu Bendovi, Václavu Malému. V předstihu také popřál k životnímu výročí plzeňskému biskupovi Františkovi Radkovskému. Jménem komunity Taizé pak její bratr Wojtek informoval přítomné o Evropském setkání mladých Taizé, které se uskuteční v Praze ve dnech 29. prosince 2014 – 2. ledna 2015. (http://tisk.cirkev.cz, Aleš Pištora)

Homilie kardinála Duky

Aleš Pištora 28. 09. 2014