Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ve Staré Boleslavi vzniká nové nízkoprahové centrum

Centrum bude pomáhat především lidem bez přístřeší, lidem trpícím některou ze závislostí a těm, kdo se nacházejí v akutní krizi. V centru budeme poskytovat sociální poradenství, krizovou pomoc, (přístřeší v teple v mrazivých obdobích roku), materiální pomoc (potraviny, hygiena, ošacení).

Slavnostní otevření se koná pod záštitou místostarostky Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi Niny Novákové a faráře staroboleslavské farnosti P. Michala Procházky. Po slavnostním zahájení jsou všichni zváni k pohoštění a k prohlídce zařízení.

Arcidiecézní charita Praha je veřejnou církevní právnickou osobou, samostatnou organizační jednotkou s vlastní právní subjektivitou, která působí v pražské arcidiecézi. Je účelovým zařízením římskokatolické církve, které si klade za cíl pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky a bez ohledu na jejich náboženskou, rasovou či politickou příslušnost. Kromě sociálních programů jako charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, azylové domy pro osoby bez domova, azylové domy pro matky s dětmi, domy na půl cesty, péče o migranty a uprchlíky, vězeňská péče, rozvíjí také mnoho zahraničních projektů. (Aleš Pištora)

06. 11. 2012