Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ve Vatikánu začíná konkláve

S děkanem kardinálského kolegia kardinálem Angelem Sodanem budou Missu pro eligendo Romano Pontifice koncelebrovat všichni kardinálové, tedy nikoliv pouze 115 volitelů. Liturgie je posledním okamžikem, který budou sledovat a přenášet sdělovací prostředky. Dosud se jich u Svatého stolce akreditovalo téměř šest tisíc.

V půl páté odpoledne projdou volitelé papeže v procesí z Paulínské kaple do blízké Sixtinské kaple. Zde složí přísahu, a následně se kaple uzavře. Kromě ceremonáře a teologa pověřeného meditací v ní zůstanou všichni kardinálové s právem volit, kteří vyslechnou druhou z předepsaných meditací. Tu přednese kardinál Prosper Grech. Následně může proběhnout první hlasování a skrutinium, které předpokládá apoštolská konstituce o volbě římského papeže.

Volí se pomocí lístečků s textem "Volím za nejvyššího pontifika …", kam volitel vepíše jméno. Lístek se přeloží a vhodí do urny před oltářem. Vše se řídí zněním dokumentu Universi Dominici Gregis. Podle této konstituce se každý den mohou uskutečnit maximálně čtyři kola hlasování - dvě kola dopoledne a dvě odpoledne. Ke zvolení nového papeže je potřebná dvoutřetinová většina, tedy minimálně 77 hlasů volitelů.

První den volby uzavře společná modlitba nešpor, po které se volitelé vracejí do Domu sv. Marty. V dalších dnech konkláve kardinálové volitelé slaví ráno bohoslužbu v Paulinské kapli, o půl desáté vstupují do Sixtinské kaple, modlí se modlitbu uprostřed dne a pokračují ve dvou kolech volby. Z prostoru vyhrazeného volbě odcházejí jen na oběd a ve čtyři hodiny odpoledne se vracejí do kaple k dalšímu dvojímu hlasování. Den vždy uzavírají večerní chvály v 19.15 hodin.

Výsledek volby se veřejnost dozví tradičním způsobem, tedy barvou kouře vycházejícího z komína Sixtinské kaple. Kouř by se nad kaplí měl objevovat vždy kolem 12.00 a 19.00 hodin. Pokud bude papež zvolen v prvním ze dvou kol, může se kouř objevit dříve. Předpokládá se, že tentokrát nově zvolený papež, až vyjde ze Sixtinské kaple, se cestou na balkon Vatikánské baziliky zastaví k tiché osobní modlitbě v Paulínské kapli. Teprve potom bude pokračovat, aby z lodžie pozdravil věřící a udělil první apoštolské požehnání. (Aleš Pištora, www.radiovaticana.cz)

12. 03. 2013