Vyhledávání Menu

Ve Velíši u Vlašimi zazní nově opravené varhany

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná 3. května 2015 při mši svaté od 8.00 hodin v kostele sv. Josefa ve Velíši u Vlašimi nově opravené varhany, které byly v létě minulého roku rozebrány, odvezeny do dílen a kompletně zrekonstruovány. Po bohoslužbě následuje krátký varhanní koncert a ještě poté debata s kardinálem Dukou.

„Velíšskému nástroji bude již brzy 200 let. Dosud sice nevíme přesný rok, kdy pravonínský varhanář Jeroným Wrabec nástroj do kostela postavil, ale můžeme usuzovat, že to bylo okolo roku 1820. V životopise varhan pak najdeme události radostnější i smutnější. Část jeho píšťal byla za I. světové války rekvírována a přetavena ve válečné stroje, některé opravy prováděli varhanáři ne příliš svědomití,“ popisuje minulost varhan arcidiecézní organolog Štěpán Svoboda.

V posledních letech se stav varhan zhoršoval a farnost se proto rozhodla nástroj opravit. Díky vstřícnosti duchovního správce P. Vojtěcha Smolky a štědrosti dárců se mohlo přistoupit k celkové obnově nástroje. Práce se ujal varhanář Martin Tvarůžka ve spolupráci s varhanářem Borisem Mettlerem. Nejprve byly prozkoumány všechny díly varhan a porovnávány s dalšími čtyřmi nástroji varhanáře Wrabce  a poté byly jednotlivé díly pečlivě restaurovány a chybějící části zhotoveny jako kopie. Opraveny byly měchy, zhotoveny tři nové rejstříky včetně průčelních píšťal. Nakonec byla věnována péče každé píšťale, aby správně zněla a měla patřičnou sílu a barvu tónu. Varhany mají nyní celkem 373 píšťal, z toho 258 cínových a 115 dřevěných.

Nedávno se díky vstřícnosti obce, i štědrosti mnoha dárců podařilo opravit také exteriér kostela a vyměnit zastaralou a dožívající elektroinstalaci. Pořízeno bylo nové osvětlení, ozvučení a topení. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 30. 04. 2015