Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Večer křesťansko-židovského dialogu

Na začátku večera, který připomněl rovněž 20. výročí vzniku české pobočky Společnosti křesťanů a Židů, promluvil pražský arcibiskup Dominik Duka OP a prezident ČKA Tomáš Halík. V následující panelové diskusi vystoupili kromě jiných zemský rabín Karol Sidon, ředitel Židovského muzea dr. Leo Pavlát a doc. Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty UK.

Účastníci se snažili pojmenovat jak překážky a úskalí ve vztahu křesťanů a Židů, tak možnosti další praktické spolupráce – např. při studiu hebrejských textů, při formulaci společných stanovisek k etickým problémům společnosti tak při vzájemném poznávání mladých věřících z řad křesťanů, Židů i muslimů. Účastníci konstatovali, že ještě nikdy v dějinách nebyly křesťansko-židovské vztahy tak dobré, jako dnes, avšak varovali před podceňováním nebezpečí pravicového extremismu v české politice. (Aleš Pištora)

08. 03. 2011