Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Večer na téma francouzského katolicismu

V editorialu posledního čísla revue Salve věnovaného právě francouzskému katolicismu jmenovaný arcibiskup pražský Dominik Duka píše: „Francie, to není pouze literatura, malířství, sochařství a architektura. ... Francie, to je také prvorozená, nejstarší dcera církve. Křest Chlodvíkův. Saint Maximin či Vézelay s údajným hrobem sv. Máří Magdalény. Opatství sv. Viktora, Sorbonna – katedra křesťanského myšlení a teologie, na které formulovali své nauky sv. Tomáš Akvinský i sv. Bonaventura. Francie, to je kardinál Bérulle, biskup Fénelon, sv. Vincent z Pauly, ale i sv. farář arský Jean Maria Vianney. Francie, to je Marie Markéta Alacoque, ale též sv. Terezička z Lisieux.“

Francie je ovšem země, která zrodila také takové postavy, jakými byli Robespierre, Danton či Marat. Je současně zemí silného antiklerikalismu, která neustále v pojmu laïcité promýšlí, jakou podobu má mít oddělení sféry politické a náboženské. Součástí posledního čísla revue Salve je také rozhovor s Oldřichem Seluckým. Ten je podle Mons. Duky „autentickou výpovědí o setkání s realitou církve po II. vatikánském koncilu ve Francii, ale i poučením o tom, co vše se v církvi odehrálo při realizaci koncilní reformy.“ Jak vypadá dnešní katolicismus ve Francii? O přiblížení tohoto fenoménu se ještě jednou a na živo pokusí Klára Jelínková spolu s Oldřichem Seluckým. (ap)

18. 03. 2010