Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Večer se svatým Augustinem

Svatý Augustin, člověk s nepokojným srdcem, se narodil 13. listopadu 345 v Thagaste v severoafrické Numidii – dnešní Souk Ahras ve vnitrozemí Alžírska. Také dnes dokáže oslovit. Neznamená to ale, že může vyřešit všechny naše problémy. Jeho dílo nám však může být podnětem pro to, abychom sami své problémy vyřešili, a zároveň i světlem, které ozáří naši cestu. Je výsadou génia přesáhnout hranice prostoru a času, oslovit všechny národy v jakékoliv době.

Nade vši pochybnost však zůstává, že tento Afričan je pro nás dnes mnohem aktuálnější nežli mnozí jiní výjimeční filozofové nebo duchovní. Jeho učení vychází z vlastní životní zkušenosti, rodí se v srdci a je výsledkem hlubokého a opravdového vnitřního přerodu. Stálé hledání a vnitřní život je zdrojem univerzálnosti a platnosti poselství pravdy a Boží milosti, která nás dojímá a povznáší. Život je pro sv. Augustina stálou výzvou.

Jeho hlavním rysem je neklidné hledání pravdy, toto neustálé pochybování a putování po úzkých a tmavých cestách nitra, úzkostné tápání při hledání pravdy a odhalování falešného, o němž si myslel, že je toužebně hledanou pravdou. Původně hledal s bolestným vzdalováním se od Boží moudrosti, která mu unikala v okamžiku, kdy ji jeho mysl zachytila. A právě tímto je svatý Augustin tak blízký modernímu člověku.

Sv. Augustin, člověk s nepokojným srdcem je také projekt, který chce představit světcovu osobnost skrze hudbu a mluvené slovo. Texty jsou připraveny na základě spisů a životopisu sv. Augustina. Hudbu k těmto textům zkomponoval Pavel Kudelásek na základě modlitby samotného Augustina v jeho Vyznání. V projektu účinkují Svatotomášský sbor, skupina mládeže farnosti sv. Tomáše v Praze 1 a skupina Proti proudu.

Převzato z www.augustiniani.cz.

11. 11. 2008