Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Večer u sv. Tomáše s Liborem Peškem

Večerem s Liborem Peškem bude provázet jeho dlouholetý přítel profesor Miloš Horanský, kterého již účastníci večerů dobře znají z předešlých setkání a který dokáže svými otázkami a komentáři vhodně přiblížit hosta. Všichni, kdo přijmou pozvání, však budou mít možnost sami klást otázky a aktivně se účastnit rozhovoru. Farnost zve všechny, kdo se chtějí něco dozvědět o hudbě, práci dirigenta obecně i o životní pouti Libora Peška.

Libor Pešek byl žákem Karla Ančerla, Václava Smetáčka a Václava Neumanna na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze v oboru dirigování. V roce 1958 založil Komorní harmonii a další komorní soubor Sebastian orchestr, se kterým stejně jako s Komorní harmonií úspěšně vystupoval i v cizině. Od roku 1970 hostoval u různých českých i zahraničních orchestrů. V letech 1981-90 byl stálým hostem České filharmonie. Vrcholem Peškovy kariéry je jeho desetileté (1987-97) působení ve funkci uměleckého ředitele a šéfdirigenta Královského filharmonického orchestru v Liverpoolu. Od roku 1990 byl hlavním hostujícím dirigentem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Nyní zastává post hlavního dirigenta Českého národního symfonického orchestru a pravidelně pracuje s předními českými orchestry. Při příležitosti státní návštěvy britské královny Alžběty II. v České republice v roce 1996 obdržel Libor Pešek Řád britského impéria. (ap, foto: www.cnso.cz)

19. 11. 2009