Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Podvečer věnovaný kardinálu Beranovi

Pořad, který připravil Mgr. František Kolouch, je určen zejména středoškolským a vysokoškolským studentům a dalším zájemcům o moderní dějiny. Cílem odpoledne je představit podrobněji jednu z osobností, která se stala symbolem odporu proti totalitní moci. Kardinál Beran je pro svůj postoj některými historiky vedle T. G. Masaryka považován za nejvýraznější postavu českých dějin 20. století. Do historie se nezapsal jen tím, že se odmítl podvolit nacistickému i komunistickému režimu, ale také svou aktivní účastí na závěrečných jednáních II. vatikánského koncilu. Pronesl tehdy důležitý příspěvek o náboženské svobodě a svobodě svědomí, v němž vydal svědectví o své vlasti, kde byla svoboda svědomí radikálně omezena.

Autoři výstavy poukazují na příběhy také dalších osobností jako byli např. Jan Anastáz Opasek nebo Josef Toufar. Vybrali však i jména a události veřejnosti méně známé. Expozice se zároveň dotýká dopadu rozkladných represivních metod Státní bezpečnosti na církevní komunity, mezi něž patřilo rovněž získávání tajných spolupracovníků z kněžských řad. „Jsem nesmírně rád, že se nám podařilo shromáždit množství zajímavých informací a obrazového materiálu a odstranit tak další bílá místa z našich dějin,“ říká kardinál Miloslav Vlk, který nad projektem převzal záštitu.

Výstavu připravil Archiv bezpečnostních složek pod vedením kurátorky dr. Vladimíry Vaníčkové pod patronátem Konfederace politických vězňů a za finanční pomoci Arcibiskupství pražského. Výstava, která byla veřejnosti otevřena 16. října, potrvá do 8. listopadu 2009. V jejím rámci uspořádá Katolická teologická fakulta UK v Sále kardinála Berana na Arcibiskupství pražském dne 6. listopadu 2009 seminář na stejné téma.

Kardinál Vlk o výstavě napsal: „Blížící se výročí pádu komunismu se stalo důležitým impulsem k tomu prezentovat situaci pronásledování, ve které se církev nacházela, vytvořit martyrologium hrdinských křesťanů, kněží, řeholníků, řeholnic i laiků a prezentovat vhodným způsobem tuto dobu církve. Tak se zrodila myšlenka výstavy ... Otevřená výstava ukazuje zrůdnou nenávist komunistické ideologie proti církvi a proti všemu duchovnímu. Ukazuje systematicky vypracovaný plán na likvidaci církve, počáteční brutalitu v jejím uskutečňování a onu celostátně plánovanou agresi proti klášterům, deportaci řeholníků, vykonstruované procesy a další utrpení zvláště kněží v kriminálech. Tím vším církev vykupovala budoucí svobodu nejen pro sebe, ale i pro všechny ostatní.“ (ap)

23. 10. 2009