Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Večer věnovaný Silvestru Braitovi

Letos uplyne 50 let od smrti významného českého teologa a náboženského publicisty dominikána Silvestra Braita. Třebaže zůstávám širším kruhům prakticky neznámý, ve své době vynikal nejen šíří svého teologického záběru, s nímž se věnoval výuce teologie a publikační činnosti, ale také vervou, s níž se dokázal vyslovovat proti komunistické ideologii. Tento vyhraněný postoj ho přivedl do vězení, které se podepsalo na jeho zdravotním stavu a přispělo k jeho předčasnému skonu. Vzpomenout a přiblížit tuto osobnost přijdou Dominik kardinál Duka, Ondřej Salvet a Vojtěch Novotný.

Silvestr Braito (1898–1962) vstoupil do dominikánského řádu po ukončení studia na Akademickém gymnáziu v Praze. Studoval filosofii a teologii v Olomouci, v belgickém Saulchoir a v Římě. Roku 1922 byl vysvěcen na kněze. Byl profesorem na řádovém učilišti v Olomouci a ředitelem olomouckého kněžského semináře. V letech 1926–1948 byl vedoucím redaktorem náboženské revue Na hlubinu a kulturní revui Výhledy. Podílel se na překladu a vydání Theologické Sumy Tomáše Akvinského. Vybudoval edici náboženských knih Krystal. Jeho vlastním vrcholným dílem je apologeticko-dogmatická studie s názvem Církev. V roce 1950 byl zatčen a odsouzen k trestu odnětí svobody na 15 let. Zemřel dva roky po návratu z vězení roku 1962. Více na www.dominikanska8.cz. (Aleš Pištora, www.dominikanska8.cz, www.cdk.cz)

14. 09. 2012