Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Velikonoce 2008 na Svaté Hoře

Na Zelený čtvrtek, 20. března začne výstav milostné sošky Panny Marie v 6 hodin. Od 6.00 do 10.00 hodin, odpoledne pak od 15.30 do 18.00 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. Mše svatá v 17.00 hodin bude sloužena za účasti apoštolského nuncia v České republice Mons. Diego Causera. Hudba při mši svaté: M. Duruflé - Ubi caritas, Tantum ergo, B. Korejs - Antifony k obřadu mytí nohou, St. Jelínek - Můj Pane v Getsemanech. Bohoslužba bude přenášena Radiem Proglas.

Na Velký pátek, 21. března je přísný půst. Výstav milostné sošky Panny Marie a otevření Božího hrobu bude v 6 hodin. Od 6.00 do 10.00 hodin, odpoledne pak od 15.30 do 18.00 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 15.00 hodin bude zahájena pobožnost křížové cesty v parku. Velkopáteční obřady, které budou přenášeny Radiem Proglas, začnou v 17.00 hodin. Hudba při velkopátečních obřadech: K. Bříza - Výčitky Spasitelovy. Na Velký pátek se koná sbírka na Svatou zemi.

Na Bílou sobotu, 22. března začne v 6.00 hodin výstav milostné sošky Panny Marie a bude otevřen Boží hrob. Od 6 do 10 hodin, večer pak od 19.30 do 21.00 hodin bude příležitost ke svátosti smíření.

Velikonoční vigilie začne 22. 3. ve 21.00 hodin. Hudba při obřadech velikonoční vigilie: B. Korejs - Responzoriální žalmy, K. Bříza - Rozleťte se zpěvy. Obřady budou přenášeny Radiem Proglas.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční, připadá letos na neděli 23. března. Mše svaté jsou podle nedělního pořadu: v 6.00, 7.30, 9.00, 11.00, 15.30 hodin. Při všech bohoslužbách budou požehnány pokrmy. Hudba při mši svaté v 9.00 hodin: W. A. Mozart - Missa in C, KV 317.

Na Pondělí velikonoční, 24. března budou bohoslužby jako v neděli (6.00, 7.30, 9.00, 11.00, 15.30 hodin). V 16.30 se koná velikonoční koncert Svatohorského chrámového sboru.

 

Plakát - Velikonoce na Svaté Hoře (dokument Adobe PDF)Plakát - Velikonoce na Svaté Hoře 71.9 KB

--> www.svata-hora.cz

 

18. 03. 2008