Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Velikonoce v pražské katedrále

Květná neděle 17. dubna 2011


9:30 Mše sv. - začátek v bazilice sv. Jiří - Žehnání palmových ratolestí, průvod do katedrály, pro lepší zpřítomnění tohoto tajemství dětem, pojede v průvodu chlapec na oslíku

17:00 Kapitulní nešpory

(Mše svatá v 8.00 a 11.00 hodin se nekoná.)


Zelený čtvrtek 21. dubna 2011


9:30 Missa chrismatis s obnovou kněžských závazků a posvěcením olejů

18:00 Mše sv. na památku Večeře Páně s umýváním nohou „apoštolům“, po mši sv. přenesení Nejsvětější svátosti do Getsemanské zahrady v kostele Všech svatých

Možnost rozjímání do 21:00


Velký pátek 22. dubna 2011


8:00 Modlitba se čtením a ranní chvály

15:00 Křížová cesta v kostele Všech svatých

18:00 Památka umučení Páně - Během obřadů budou provedeny Janovy pašije od Heinricha Schütze

Možnost rozjímání o utrpení Páně v kostele Všech svatých od 9:00 do 17:55


Bílá sobota 23. dubna 2011


8:00 Modlitba se čtením a ranní chvály

20:30 Velikonoční vigilie - Slavnost velikonoční svíce, bohoslužba slova, křestní bohoslužba, slavení Eucharistie

Možnost rozjímání u Božího hrobu v kostele Všech svatých od 9:00 do 19:20


Neděle Zmrtvýchvstání Páně 24. dubna 2011


9:30 Slavnostní mše svatá s Apoštolským požehnáním

17:00 Kapitulní nešpory

(Mše svatá v 8.00 a 11.00 hodin se nekoná.)

Přehled všech velikonočních bohoslužeb v pražských a mimopražských farnostech naleznete v elektronickém Katalogu pražské arcidiecéze. Údaje jsou průběžně aktualizovány. V Katalogu naleznete také kontakty na vikariáty a farnosti, aktuální údaje o pravidelných bohoslužbách a další informace týkající se pražské arcidiecéze. (Aleš Pištora)

08. 04. 2011