Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Velikonoce v pražské katedrále

Květná neděle – 1. dubna 2012

Bohoslužba začíná v bazilice sv. Jiří v 10.00 hodin. Na začátku slavení liturgie posvětí arcibiskup Dominik Duka v bazilice sv. Jiří ratolesti (každý účastník obdrží palmovou ratolest). Liturgický průvod připomínající Pánův slavný vjezd do Jeruzaléma (pro lepší zpřítomnění tohoto tajemství dětem pojede v průvodu chlapec na oslíku) poté vyjde z baziliky do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde bude pokračovat mešní bohoslužba, při které budou provedeny chorální pašije.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha povede katedrální farář od 16.00 hodin křížovou cestu.

Zelený čtvrtek – 5. dubna 2012

Missa chrismatis – pražský arcibiskup Dominik Duka bude od 9.30 hodin hlavním celebrantem eucharistické slavnosti Missa chrismatis v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, při níž obnoví kněží své závazky vyplývající ze svátosti svěcení.

Mše sv. na památku Poslední večeře Páně – Večerní mše sv. Zeleného čtvrtku bude slavena dle obvyklých zvyků od 18.00 hodin. Pan arcibiskup během mše sv. umyje nohy dvanácti mužům. Na konci mše sv. doprovodí celé liturgické společenství v eucharistickém průvodu svého Mistra a Pána průvodem po hradním nádvoří do Getsemanské zahrady, která bude připravena v kostele Všech svatých. Po skončení obřadů proběhne v tomto kostele také půlhodinová společná adorace pod vedením katedrálního faráře. Kostel Všech svatých se uzavře ve 21.00 hodin.

Velký pátek – 6. dubna 2012

Ranní chvály a celodenní modlitba – Katedrální kapitula a arcibiskup Dominik Duka se budou ráno v 8.00 hodin modlit v katedrálním presbytáři zpívané ranní chvály Velkého pátku. Kněží arcidiecéze a všichni zájemci jsou srdečně zváni. Účastníci ranních chval se poté přesunou tichým průvodem do kostela Všech svatých, který zůstane otevřen pro celodenní rozjímaní o utrpení Páně.

V kostele Všech svatých povede katedrální farář v 15.00 hodin křížovou cestu. Kostel Všech svatých bude uzavřen před začátkem obřadů Velkého pátku v 17.55 hod.

Památka umučení Páně - Obřadům, při kterých jsme spolu s celou Církví uváděni do tajemství utrpení a smrti Pána Ježíše Krista, bude od 18.00 hodin v katedrále předsedat arcibiskup Duka. Během obřadů zazní Saety, tradiční andaluské velkopáteční zpěvy, a herec Jan Potměšil bude předčítat úryvky z díla Peri Pascha, které napsal kolem r. 170 po Kristu biskup Melitón ze Sard.

Bílá sobota – 7. dubna 2012

Ranní chvály a celodenní modlitba - Katedrální kapitula a arcibiskup Duka se budou ráno v 8.00 hodin modlit v katedrálním presbytáři zpívané ranní chvály Bílé soboty. Kněží arcidiecéze a všichni zájemci jsou srdečně zváni. Účastníci ranních chval se poté přesunou tichým průvodem do kostela Všech svatých, který zůstane otevřen veřejnosti pro celodenní rozjímaní u „božího hrobu“. Kostel Všech svatých bude uzavřen před začátkem obřadů Velikonoční vigilie v 19.20 hodin

Velikonoční vigilie - Liturgii Velké noci, v níž křesťané od pradávna slaví Ježíšovo vítězství nad smrtí, bude v katedrále od 20.30 hodin předsedat kardinál Dominik Duka. Během obřadů slavených podle starobylé tradice zazní biblická čtení v některých světových jazycích a bude udělena svátost křtu a biřmování katechumenům.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně – 8. dubna 2012

Při dopolední pontifikální mši svaté sloužené panem arcibiskupem od 10.00 hodin bude proveden pro připomínku křtu výkrop lidu křestní vodou. Mše sv. bude zakončena Apoštolským požehnáním, které pan arcibiskup udělí jménem Římského velekněze. Během slavnostní mešní liturgie bude provedena Nelsonmesse Josepha Haydna.

Přehled všech velikonočních bohoslužeb v pražských a mimopražských farnostech naleznete v elektronickém Katalogu pražské arcidiecéze. Údaje jsou průběžně aktualizovány. V Katalogu naleznete také kontakty na vikariáty a farnosti, aktuální údaje o pravidelných bohoslužbách a další informace týkající se pražské arcidiecéze. (Vojtěch Mátl)

28. 03. 2012