Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Velikonoce v pražské katedrále

Na Zelený čtvrtek 1. dubna bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha kardinál Miloslav Vlk hlavním celebrantem mše svaté, při které obnoví kněží z celé arcidiecéze závazky vyplývající ze svátosti svěcení a budou posvěceny oleje k udílení svátostí. Missa chrismatis začíná v 9:00 hodin a koncelebrovat budou biskup Václav Malý a biskup Karel Herbst.

V 18:00 hodin pak bude v pražské katedrále kardinál Vlk předsedat mši svaté na památku Večeře Páně.

Obřady Velkého pátku 2. dubna v 18:00 hodin bude kardinál Vlk rovněž celebrovat v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Na Velký pátek 2. dubna v 15:00 hodin povede kardinál Vlk také již tradičně pobožnost Křížové cesty v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech (nám. Jiřího z Poděbrad).

Velikonoční vigilii se křtem dospělých na Bílou sobotu 3. dubna od 20:30 hodin a slavnostní liturgii Božího hodu velikonočního na slavnost Zmrtvýchvstání Páně 4. dubna v 9:30 hodin bude kardinál Vlk celebrovat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Přehled všech velikonočních bohoslužeb v pražských a mimopražských farnostech naleznete v elektronickém Katalogu pražské arcidiecéze. Údaje jsou průběžně aktualizovány. V Katalogu naleznete také kontakty na vikariáty a farnosti, aktuální údaje o pravidelných bohoslužbách a další informace týkající se pražské arcidiecéze. (ap)

25. 03. 2010