Vyhledávání Menu

Velikonoční přání

Přeji všem ministrantům radostnou službu u Božího oltáře během celého Velikonočního Tridua. Kéž největší událost v lidských dějinách přinese plody i ve Vašich životech! Budu za Vás obětovat mši svatou o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Těším se na další spolupráci. P. Benedikt  

05. 04. 2012