Vyhledávání Menu

Velikonoční triduum ve svatovítské katedrále


Velikonoční triduum tvoří večerní slavnost v předvečer Velkého pátku na památku Večeře Páně, liturgie Velkého pátku a Slavnost velikonoční noci spolu s nedělní slavností Zmrtvýchvstání Páně. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zve všechny, kteří nemají kde slavit obřady Svatého týdne, aby přišli do katedrály, jejíž oltář je symbolickým středem pražské arcidiecéze.


57921

Agnolo Gaddi, Crucifixion (1390-96), Galleria degli Uffizi, Florence


Mše svatá na památku Poslední večeře Páně – 24. března 2016 od 18.00 hodin

Večerní mše svatá Zeleného čtvrtku bude slavena dle obvyklých zvyků. Kardinál Duka během bohoslužby umyje nohy dvanácti mužům. Na konci doprovodí celé liturgické společenství v eucharistickém průvodu svého Mistra a Pána průvodem po hradním nádvoří do Getsemanské zahrady, která bude připravena v kostele Všech svatých. Po skončení obřadů proběhne v tomto kostele také půlhodinová společná adorace pod vedením katedrálního faráře. Kardinál Duka poté spolu s „apoštoly“ a koncelebranty povečeří v Arcibiskupském paláci ročního beránka.

Velký pátek – 25. března 2016 od 18.00 hodin

Obřadům, při kterých jsme spolu s celou Církví uváděni do tajemství utrpení a smrti Pána Ježíše Krista, bude v katedrále předsedat pan kardinál. Během obřadů budou provedeny Janovy pašije F. Holíka v úpravě Z. Pololáníka a vedle improperií a lidového zpěvu zazní také Saety, tradiční andaluské velkopáteční zpěvy. Herec Jiří Bartoška bude předčítat úryvky z díla Peri Pascha, které napsal kolem roku 170 po Kristu biskup Melitón ze Sard.

Bílá sobota – 26. března 2016

Katedrální kapitula spolu s pražským arcibiskupem se budou ráno v 8.00 hodin modlit v katedrálním presbytáři zpívané ranní chvály Bílé soboty. Kněží arcidiecéze a všichni zájemci jsou srdečně zváni. Účastníci ranních chval se poté přesunou tichým průvodem do kostela Všech svatých, který zůstane otevřen veřejnosti pro celodenní rozjímaní u „Božího hrobu“ a přijetí svátosti smíření.

Velikonoční vigilie – 26. března 2016 od 20.30 hodin

Liturgii Velké noci, v níž křesťané od pradávna slaví Ježíšovo vítězství nad smrtí, bude v katedrále předsedat kardinál Dominik Duka. Během obřadů slavených podle starobylé tradice zazní biblická čtení v hlavních světových jazycích a bude udělena svátost křtu a biřmování katechumenům.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně – 27. března 2016 od 10.00 hodin

Při dopolední pontifikální mši svaté sloužené panem kardinálem bude proveden pro připomínku křtu výkrop lidu křestní vodou. Mše svatá bude zakončena Apoštolským požehnáním, které pan kardinál udělí jménem Římského velekněze. Při liturgii zazní v novodobé premiéře Missa Františka Xavera Brixiho. (Vojtěch Mátl)

Aleš Pištora 21. 03. 2016