Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Velkopáteční sbírka na Svatou zemi

Sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi je pořádána každoročně na Velký pátek. Prefekt Kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandri oslovil tradičním dopisem na začátku postní doby biskupy na celém světě a opět vybídl k solidaritě a pomoci křesťanům ve Svaté zemi, která stále zůstává v oblasti konfliktů a násilí. 

Ve svém listě kardinál Sandri citoval slova papeže Benedikta XVI., který vyzdvihuje biblický původ pozornosti ke Svaté zemi: „snad nejsme více schopni plně pochopit význam, který Pavel a jeho společenství připisují sbírce pro chudé v Jeruzalémě. Jednalo se o úplně novou iniciativu v přehledu náboženských aktivit: nebyla povinná, ale svobodná a spontánní; účastnily se jí všechny církve, které založil Pavel směrem na Západ. Sbírka vyjadřovala dluh svých komunit vůči mateřské církvi v Palestině, odkud obdrželi nevýslovný dar evangelia.“

Kongregace pro východní církve poskytuje řádné i mimořádné příspěvky církevním oblastem, řeholním řádům a dalším právním církevním osobám svatých míst. V roce  2008 byla jako obvykle zvláštní pozornost věnována školním zařízením jako Betlémská univerzita a Sekretariát solidarity v Jeruzalémě, který koordinuje školní aktivity katolické církve ve Svaté zemi. Také byla podporována studijní stipendia pro kněze a seminaristy, kteří pocházejí ze svatých míst a studují na papežských univerzitách.

Také letos se farnosti pražské arcidiecéze připojí k Velkopáteční sbírce, která proběhne 10. 4. 2009. Pokladničky budou umístěny v blízkosti Božího hrobu.

(aj)

08. 04. 2009