Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Veni Sancte v kostele sv. Voršily

Pražský dům voršilek, kde je také sídlo vedení Českomoravské provincie Římské unie řádu sv. Voršily, provozuje Mateřskou školu sv. Voršily a Základní školy sv. Voršily v Ostrovní ulici. Kromě Prahy působí v naší republice tři další komunity sester voršilek a to v Kutné Hoře, v Jiřetíně pod Jedlovou a v Olomouci. Řád se v souladu s voršilskou tradicí zaměřuje na pastoraci, evangelizaci a výchovu mládeže

První klášter voršilek vznikl na českém území v listopadu 1655 v Praze zásluhou zbožné hraběnky Sibylly Lamboy, když její dcera získala dobré vychování u voršilek v Kolíně nad Rýnem. Sedm sester přišlo z mateřského kláštera z Liege. Dostaly prozatímní příbytek na Malé Straně u Zámeckých schodů. V Praze si sestry brzy získaly velkou vážnost, zvláště šlechta si je velmi oblíbila, takže jim svěřovala svoji dívčí mládež na vychování. Později se přestěhovaly do domu Příchovských na Novém Městě pražském a roku 1674 byl položen základní kámen k novému klášteru. Roku 1678 byl klášter dostavěn a v letech 1699 - 1704 byl v jeho blízkosti vystavěn i kostel ke cti a slávě velké patronky řádu sv. Voršily. Jeho stavitelem byl Marek Antonín Canevalle Veach, později usedlý měšťan pražský.

Ke konci 17. století byl pražský konvent již natolik silný, že mohl vyhovět žádostem o nová založení. Vznikl tak klášter na Hradčanech (1691, zrušen Josefem II. v roce 1784), Olomouci (1697) a Kutné Hoře (1712), olomoucký klášter pak založil klášter v Brně. V roce 1875, když byly v Prusku v rámci tzv. Kulturkampfu zrušeny voršilské školy a internáty, řada voršilek emigrovala do českých zemí a zde založila řadu dalších komunit a ústavů. Sestry zakládaly školy od mateřských po školy měšťanské a odborné školy pro ženská povolání a vedly penzionáty. V Praze pak existovalo dívčí reálné gymnázium, v Hostinném sirotčinec a v Kutné Hoře učitelský ústav. První voršilské školy byly německé, od roku 1897 však vznikaly i školy ryze české.

Z popudu papežů se během 19. století stále více uvažovalo o větším propojení voršilských domů a jejich užší spolupráci. V roce 1900 vznikla Římská unie řádu svaté Voršily sloučením prvních 62 domů. První z voršilských domů na českém území se připojil k Unii v roce 1928, v roce 1933 oficiálně vznikla Českomoravská provincie unie.

V období nacistické nadvlády byly zrušeny řádové školy a zabrána velká část klášterů. Sestry se živily převážně domácími pracemi. Představená provincie Anežka Škaloudová byla pro neloajalitu k Říši vykázána z Prahy a okupační úřady jí zakázaly vykonávat její funkci. Po válce docházelo k postupné obnově, ta však byla ukončena nástupem komunismu. Komunistický režim postupně zrušil nebo zestátnil ústavy sester a zabavil jejich kláštery. Sestry byly šikanovány, nezákonně internovány a nuceny pracovat v nevyhovujících podmínkách v továrnách. Bylo jim znemožňováno přijímat novicky a dodržovat své řeholní povinnosti.

Po sametové revoluci získala provincie zpět některé své kláštery a obnovila některé své ústavy. V říjnu 2006 zahrnovala Českomoravská provincie Římské unie řádu svaté Voršily 4 komunity sester a provozovala 4 školy. Vedení provincie v čele s představenou sídlí v Praze.

Mši svatou Veni Sancte k zahájení akademického roku Katolické teologické fakulty bude kardinál Miloslav Vlk slavit 29. září 2009 v 11:00 hodin v kostele Panny Marie před Týnem. (http://vorsilky.ic.cz, ap)

01. 09. 2009