Vyhledávání Menu

Venkov fandí rodině

Na pražském arcibiskupství se 3. listopadu 2014 od 13.00 do 18.00 hodin koná otevřená konference na téma „Venkov fandí rodině“. Diskutovat se bude o prorodinných aktivitách, tvorbě strategií podporujících rodinu a komunitní život, podpoře života rodin ve venkovském prostoru.

Inspirativní setkání lidí z místních akčních skupin, obcí a neziskovek, ale také církví, novinářů, ekonomů a politiků, kteří se na jedné půdě sejdou a vyměňují si zkušenosti z praxe i názory na vývoj na venkově, je součástí akce Modlitba za domov. Letos to je již pátý rok, co na této akci začaly místní akční skupiny spolupracovat s Ekumenickou radou církví ČR. Současný ročník nese podtitul „Rodina mi dává kořeny i křídla“ a je zaměřen právě na rodiny, jako připomenutí 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

Přihlášky na konferenci je třeba zaslat do 20. října na koordinator@ricansko.eu. Více informací: http://modlitbazadomov.webnode.cz. (www.ekumenickarada.cz, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 16. 10. 2014