Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Věra Martinová zazpívá pro Zambii

V 16.00 hodin začíná interaktivní program, během kterého se hosté dozvědí o tom, jak probíhá program Adopce na dálku®, jak se v Zambii žije, co zde mají lidé rádi a neradi, čím by se zambijské děti rády staly, v co věří, jak si hrají, či co jim chutná. V 17.00 hodin začne koncert skupiny Svítání a Věry Martinové. Během odpoledne bude možnost popovídat si s pracovníky Charity Praha o jejich zkušenostech s pomocí v zahraničí a se samotným programem. Připraveno je i drobné pohoštění.

Zambie se řadí podle ukazatele lidského rozvoje mezi 13 nejméně rozvinutých zemí světa. Jde zároveň o zemi s obrovským nerostným bohatstvím. Bohatství však není sdíleno rovnoměrně, existují propastné rozdíly mezi bohatou elitou a třemi čtvrtinami obyvatel žijících pod hranicí chudoby. Velkým problémem je HIV/AIDS, v roce 1999 bylo nakaženo 20% obyvatelstva. Charita pracuje v Zambii od roku 2006, v současné době ve 4 oblastech (diecéze Solwezi, Mukonchi, Mpansya a Mongu). Při realizaci pomoci spolupracuje Charita Praha se 4 místními partnerskými organizacemi. Koordinaci a monitoring v místě zajišťuje český pracovník.

Výtěžek ze vstupného na benefiční koncert je určen dětem ze Zambie, kterým má pomoci zajistit vzdělání a zdravotní péči. Vstupenky lze rezervovat na: koncert@charita-adopce.cz nebo na tel. 224 246 519. Účel koncertu – vzdělání a zdravotní péči potřebným v Zambii – lze podpořit také zasláním libovolné částky na účet 7 4 9 0 1 1 / 0 1 0 0 Variabilní symbol 1100. Více na http://praha.charita.cz.

16. 05. 2011