Vyhledávání Menu

Veřejnost a ochrana přírody

60365

K tradičním akcím pro veřejnost patří poutní bohoslužba na Třemšíně

Vlastnictví zavazuje, vlastnictví lesa dvojnásob. Při respektování vyváženosti ekonomického, sociálního a ekologického pilíře si arcibiskupství klade za cíl, aby jím spravované lesy plnily všechny potřebné mimoprodukční funkce, tj. umožňovaly výskyt cenných druhů rostlin a živočichů, nabízely rekreační pohyb veřejnosti (turisté, cyklisté, běžkaři, ...), aby byly uchovány hydrologicky, ekologicky, esteticky a jinak významné lokality atd. Požadavky veřejného zájmu stran rekreace a ochrany přírody velmi sílí a není snadné a v některých případech ani možné vyhovět bez kompromisu jedinému z nich. Arcibiskupství se svobodou a zodpovědností vlastníka bude tento kompromis průběžně hledat. V této souvislosti nachází oporu v encyklice papeže Františka "Laudato si'" věnované péči o Zemi jako o společný domov člověka i všeho stvoření. Přejeme si, aby v našich lesích člověk mohl obdivovat krásu Božího díla. Ohleduplní návštěvníci jsou v našich lesích vítáni.
Pro kontakt s veřejností jsou k dispozici především vedoucí jednotlivých polesí.
10. 05. 2016