Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Věřící se opět spojí v modlitbě za národ

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP ve své výzvě spolubratrům kněžím napsal: „Sejděme se všichni tam, kde jsme doma, zvláště na místech připomínajících svatého Václava, rodiny, sousedé, staří s těmi nejmladšími, ale i věřícími s nevěřícími – za vyzvánění zvonů vytvořme modlitební most s prosbami za národ, za jeho příznivou budoucnost, za překonání nebezpečí, které dnes spočívají především v nás samých.“ Kromě zvonů a společné modlitby má v tento okamžik zaznít také Svatováclavský chorál a česká hymna.

Právě kolem 19.00 hodin bude z bran Arcibiskupského paláce vyjíždět prezidentský vůz označený českou vlajkou s relikvií sv. Václava. Slavnostní převoz svatováclavské relikvie do Staré Boleslavi v doprovodu čestné jednotky motocyklů Hradní stráže a s poctami, které jsou běžně vzdávány pouze hlavě státu, se stal již tradicí. Symbolizuje význam osobnosti knížete Václava jako dědice země české a jeho odkazu i historické sepětí Staré Boleslavi s Pražským hradem, sídlem panovníků.

Do Staré Boleslavi relikvie sv. Václava přijíždí v 19.50. Její příjezd bude očekávat arcibiskup pražský Dominik Duka OP spolu se staroboleslavskou kapitulou a věřícími. Za zvuku zvonů bude relikvie přenesena do baziliky sv. Václava, vnesena do starobylé románské krypty sv. Kosmy a Damiana a instalována na oltáři. Poté od 20.00 hodin následuje slavnostní svatováclavský koncert se svatováclavským čtením a nešpory. Více na www.staraboleslav.cz. (Aleš Pištora)

 

Společná modlitba za národ:

Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti

za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast.

Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit

proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.

Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.

Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, abychom žili ve

vzájemném porozumění a každý na svém místě po vzoru sv. knížete Václava

zodpovědně konali svůj úkol. Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

24. 09. 2012