Vyhledávání Menu

Věřící si připomenou 25. výročí 17. listopadu 1989

V těchto dnech si věřící v Praze budou na několika místech připomínat události listopadu roku 1989. „Navzdory všem snahám o zpochybňování významu událostí roku 1989 si církev to, co se před 25 lety odehrálo, připomene s vděčností,“ zdůrazňuje pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

V sobotu 15. listopadu 2014 se od 10.30 hodin koná v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mše svatá, během níž budou lidé děkovat za 25 let svobody. Bohoslužbu bude sloužit kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář, který do Prahy přijíždí na pozvání kardinála Dominika Duky OP. Od 12.00 hodin tentýž den následuje přátelské setkání na Hradčanském náměstí, kde bude připomenuta atmosféra listopadu 1989. Biskup Václav Malý přečte z balkonu poselství kardinála Tomáška, které poprvé z úst biskupa Malého zaznělo na Václavském náměstí 21. listopadu 1989.

V neděli 16. listopadu bude Mons. Tomáš Halík ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu v Praze sloužit od 20.00 hodin mši svatou u příležitosti výročí čtvrtstoletí od listopadové revoluce. Věřící poděkují za dar svobody. Liturgii hudebně doprovodí „Te Deum“ Marc-Antoina Charpentiera v podání Capella Regia Praha, kterou bude řídit Robert Hugo.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude 17. listopadu od 10.00 hodin sloužit mši svatou v kostele sv. Voršily na Národní třídě, kde v roce 1989 komunistická policie zasáhla proti studentské demonstraci, která se stala symbolem tehdejších revolučních změn. Po skončení bohoslužby půjdou její účastníci k památníku 17. listopadu.

Dne 18. listopadu bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 18.00 hodin debatovat v německém Schönsee na téma „25 let od pádu železné opony“. Veřejnou diskuzi pořádá biskupství Regensburg.

Revolučních událostí roku 1989, ale také hlubokých proměn společnosti, které následovaly v dalších letech, se dotýká také nová kniha prof. Tomáše Halíka, která vychází v těchto dnech v Nakladatelství Lidové noviny s názvem „Obnovíš tvář země - Texty k obnově církve a společnosti z let 1988-1998“. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 14. 11. 2014