Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Motto Noci kostelů 2010

„Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce; po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu,“ říká Izaiáš. Přesně v tomto duchu bude Noc kostelů pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, bude projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru.

Noc kostelů se bude 28. května 2010 konat poprvé v celé České republice. V současné době je v Arcidiecézi pražské zapojeno 27 kostelů nejen v Praze, ale také mimo Prahu. V celé České republice otevře své brány více než 180 kostelů a modliteben a stále přibývají další zájemci, kteří chtějí představit své kostely a připravit v nich pro návštěvníky večerní a noční program.

Kromě jednotného verše bude mít akce také jednotný vizuální styl, který je společný pro Rakouskou i Českou republiku. Jeho autorkou je rakouská grafička Vera Rieder. Vizuální styl bude na tuto akci nejen upozorňovat, ale také provázet návštěvníky během nočního programu. Kostely a modlitebny, které jsou do Noci kostelů zapojeny budou označeny poutači s tímto vizuálním stylem. Stejnou tvář dostanou také propagační plakáty a letáčky.

Noc kostelů je ekumenická a zatím je do ní zapojeno osm křesťanských církví: Církev římskokatolická, Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Církev pravoslavná, Bratrská jednota baptistů, Evangelická církev metodistická a Církev starokatolická.

Noc kostelů se koná pod záštitou diecézních biskupů, předsedy Ekumenické rady církví ČR, hejtmanů krajů a primátorů a starostů jednotlivých měst.Více informací naleznete na oficiálních stránkách www.nockostelu.cz. (tisk.cirkev.cz, ap)

25. 03. 2010