Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Veselá škola - církevní ZŠ a ZUŠ nabízí v nově otevírajícím se programu výuku varhan pro začátečníky

Čtyřletý vzdělávací program nabízí posluchačům individuální výuku techniky hraní, seznámení s nástrojem a jeho historickým vývojem, ukazuje pestrou varhanní literaturu (Dějiny a literatura nástroje), objasní technická specifika nástroje (Základy organologie) – s možnost exkurzí na významné nástroje, uvede do improvizace – solidní fundament pro liturgickou hru (Improvizace). Při pravidelných koncertech budou žáci představovat dosažené studijní výsledky.

Kdo se může hlásit? Všichni studenti základních, středních a vysokých škol, kteří mají základy hry na klavír – cca J. S. Bach – Dvouhlasé invence. Nutná osobní domluva s vyučujícím.

Výuka bude probíhat na nově zrestaurovaném dvoumanuálovém mechanickém cvičném nástroji v budově Veselé školy.

Kdy: středa 13.00 - 16.00 
        čtvrtek 16.00 - 20.00 (dle domluvy)

Vyučující: Christian M. Pšenička O. Praem

Kontakt: christian.p@centrum.cz

Bližší informace a přihlášení nejpozději do 30. září 2009

www.veselaskola.cz

22. 09. 2009