Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Více než 50 tisíc poutníků ve Staré Boleslavi

Kromě českých věřících doputovali na mši také lidé z ciziny. Ve Staré Boleslavi bylo přes 600 poutníků ze Slovenska, necelých 1000 z Polska, 500 z Německa a asi 130 z Rakouska. Na závěr mše je Svatý otec všechny pozdravil v jejich rodných jazycích. Benedikt XVI. hovořil slovensky, italsky, německy, ale také polsky a francouzsky.

Ještě předtím se Svatý otec na konci mše svaté obrátil se zvlášť srdečným pozdravem k tisícům mladých lidí. Poděkoval jim za velkorysost spojenou s jejich putováním a přenocováním na místě setkání a řekl, že se s nimi cítí mladý. Vzkázal jim, že jejich touha po štěstí je zcela oprávněná, ale konzumní společnost ji využívá špatným způsobem. Hledání štěstí potřebuje skutečnou odpověď, a to především v mladém věku, ve kterém člověk přijímá rozhodnutí na celý život. Ubezpečil je, že pokud mladý člověk otevře své srdce Božím plánům, není namáhavé rozpoznat jeho hlas.

Povzbudil je k odvaze zakládat rodiny, protože je společnost potřebuje. Někteří z nich objeví, že jsou voláni ke kněžství či zasvěcenému životu. I ty Benedikt XVI. vybídl, aby s odvahou následovali své povolání a dali se do služeb Bohu a jeho lidu. Dále se věnoval naději, která je typickou vlastností mládeže. Mladí jsou nadějí církve, která očekává, že právě oni se stanou jejími posly. Zmínil i loňský Světový den mládeže a pozval mladé na další takové setkání v řadě - do Madridu v roce 2011.

Svou promluvu uzavřel zvlášť naléhavě: "Papež vás žádá, abyste svou víru žili s radostí a nadšením, abyste rostli v jednotě mezi sebou a s Kristem a vytrvali v přijímání eucharistie a svátosti smíření, pečovali o svou křesťanskou formaci a byli poslušní vašich pastýřů."

Promluvu papeže Benedikta XVI. zhodnotil Dr. Vojtěch Eliáš, proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, po skončení mše svaté. Především předeslal, že Svatý otec svým projevem a celým průběhem návštěvy překvapil.  „Papež nás nepřijel dogmaticky poučovat o víře. Nedotkl se tradičních témat jako jsou potraty, antikoncepce nebo homosexualita, ale hovořil především o integritě člověka a o povzbuzení víry. V projevu k mládeži hovoří progresivně o křesťanské víře jako o setkání s Kristem, s živou osobou, a o pozvání k naději,“ hodnotí papežův projev Vojtěch Eliáš. Dále připomněl papežův skrytý vtip o historickém vítězství svatého Václava, jako příklad spravedlivějšího světa. „Nebyl to Boleslav, po kom jsou pojmenovány české korunovační klenoty. Ten, kdo byl poražen, stal se vítězem“, řekl Vojtěch Eliáš. (ap) 

28. 09. 2009