Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Vídenští organizátoři Noci kostelů v Praze

Kromě vídeňských organizátorů přijede na setkání v Sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci na Hradčanech také paní Zlata Součková, která je koordinátorkou projektu v Brně a akci měla na starosti již minulý rok. Spolu s přípravným týmem za pražskou arcidiecézi budou na této pracovní schůzce představeny detaily celé noci.

V roce 2005 se konala první „Dlouhá noc kostelů“, jak se událost jmenuje ve Vídni. Impulzem k tomu byl nebývalý zájem o jeden vídeňský kostel, který zůstal shodou okolností otevřen do pozdních hodin. Během čtyř let se tato akce spontánně rozšířila do celého Rakouska a v roce 2009 překročila hranice. U nás se k ní loni přidalo Brno a Plzeň. Letos se tato ekumenická akce, která má ambice se dále rozšiřovat, odehraje v celé České republice.

V pražské arcidiecézi se k projektu Noci kostelů přihlásil již padesátý kostel. Praha se tak připojuje k evropským metropolím, jako je Vídeň, Kolín nad Rýnem či Salzburg. Organizátoři mohou konstatovat, že zájem ze strany farností představit nočním návštěvníkům krásu a umělecké bohatství chrámů je veliký. Noc kostelů je pozváním především pro ty, kdo do kostela zavítají málokdy. Na druhou stranu ovšem představuje jistou příležitost i pro farnosti. Farníci mají možnost ukázat ostatním, co je spojuje, čím ve farnosti žijí a čím je právě jejich farnost jedinečná. (ap)

20. 04. 2010