Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Vít Vlnas promluví o zobrazování sv. Václava v 19. a 20. století

Prof. Vít Vlnas (narozen 1. září 1962) se ve své široce založené odborné práci zaměřuje na kulturní dějiny 16.-19. století se zřetelem k sociálnímu kontextu výtvarného umění a k historii českého a evropského baroka. Pro tyto obory, jimž se věnuje v interdisciplinárním pojetí, patří k nejvýznamnějším historikům ČR. Vít Vlnas je ředitelem Sbírky starého umění Národní galerie a přednáší dějiny 16. a 18. století na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Podílel se na přípravě a organizaci několika výstav a je autorem řady odborných i populárně naučných knih a článků. Je nositelem ceny Magnesia Litera za knihu roku Novokřtěnci v Münsteru (2002) a titulu rytíře francouzského Řádu umění a literatury (2003).

Přednáška se koná v rámci cyklu, který doprovází výstavu "Svatý Václav – ochránce České země" pořádanou Arcibiskupstvím pražským a Národní galerií. Tato výstava si klade za cíl prostřednictvím artefaktů spojených s životem a kultem sv. Václava seznámit návštěvníky s vývojem úcty k tomuto nejznámějšímu českému světci v průběhu staletí. Šíři a hloubku svatováclavské tradice má vystihnout více jak sedmdesát exponátů. Ty zahrnují období začínající v desátém století (např. meč či přilba z osobní zbroje sv. Václava) a končící v období českého národního obrození zastoupeném např. malbou praporu Národní gardy od Josefa Mánesa či dvěma soutěžními modely jezdeckého pomníku sv. Václava od Josefa Václava Myslbeka a Bohuslava Schnircha. Umělecká díla však také odhalují dvojí tvář sv. Václava – jako knížete, který ve zbroji chrání český lid, a jako mučedníka podobajícího se středověkým mnichům. (ap, foto Petr Kříž)

PŘEDNÁŠKY AUTORŮ VÝSTAVY A KURÁTORŮ S DATAPROJEKCÍ
12.2.


16.30


Obraz, kult a antikult sv. Václava v 19. a 20. století


Vít Vlnas,
Národní galerie v Praze


19.2.


16.30


Sv. Václav v barokním malířství a sochařství


Tomáš Hladík,
Národní galerie v Praze


26.2.


16.30


Kult sv. Václava za vlády Karla IV. a Václava IV.


Jan Klípa,
Národní galerie v Praze


5.3.


16.30


Sv. Václav v pozdně gotickém deskovém malířství


Štěpánka Chlumská,
Národní galerie v Praze


 

Doba trvání: cca 90 minut

Místo konání: Slavnostní sál (refektář) v přízemí Anežského kláštera

Aktuální informace o doprovodných akcích včetně ceníku:
na webových stránkách Národní galerie a Arcibiskupství pražského

(Změna programu vyhrazena.)

Cena: základní 120 Kč, snížená 60 Kč, rodinná 200 Kč (vstupenka platí na přednášku i výstavu, kterou vzhledem k zavírací době doporučujeme navštívit před výkladem).

Novinka: V den přednášky si nechte v pokladně označit vstupenku a bude vám platit i na další přednášky.
05. 02. 2009