Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Vize augustiniánů a zákon o majetkovém narovnání

Soubor přednášek a seminářů má přiblížit nejvýznamnější postavu západních církevních Otců. Hovořit se bude na témata „Sv. Augustin a hledání pravdy v chaotické době“ (Vít Machálek), „Sv. Augustin a Eucharistie“ (P. Antonio Rivas, OSA), „Augustinova christologie v praxi“ (P. Jan Houkal, Th.D.) a další. O skrytém pokladu klášterní knihovny promluví Veronika Sladká, která knihovnou provede. Součástí augustiniánského týdne jsou také mše svaté. Výstava s názvem „Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi u České provincie řádu sv. Augustina. Podklady k majetku a vize do budoucnosti“ bude zahájena 22. dubna v 18.00 hodin.

Smyslem augustiniánského týdne je hlouběji poznat nejvýznamnější postavu západních církevních Otců, svatého Augustina. Augustiniáni se snaží „hipponského genia“ lidem představit jako nadčasového člověka se všemi nedostatky, který je i přes časový rozdíl šestnácti století stále současný. Chtějí ho ukázat jako vysoce nadaného, nadmíru temperamentního a silně emotivního člověka, překypujícího citem, jako opravdového světce, který vnitřně těžce bojoval až do konce života se svými starými poklesky, problémy a omyly.

Augustiniány do Čech pozval Oldřich Zajíc Waldek 24. března 1262 a v Zaječově u Hořovic pro ně začal budovat nový klášter. V roce 1264 byl klášter zasvěcený Zvěstování Panny Marie slavnostně posvěcen. Řád augustiniánů je souhrnné označení několika řeholních řádů, které se řídí řeholí sv. Augustina. Roku 1963 byly spojeny do Řádu svatého Augustina (Ordo sancti Augustini, OSA). Augustiniánská rodina, tak jako ostatní řády apoštolského bratrství – františkáni, dominikáni, servité a další, má mnoho forem života apoštolátu, který na sebe brala během staletí, kdy vycházela vstříc potřebám církve i člověku, časům a kulturám. Podstatný je tedy styl, který ji charakterizuje jako „augustiniánskou”. To znamená s ohledem na takové hodnoty, které jsou charakteristické pro styl řeholního života, jak ho žil sv. Augustin. Více na www.augustiniani.cz. (Aleš Pištora)

15. 04. 2013