Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Vladimír Roubal a Collegium Strahoviense

Mše svatá bude slavena při příležitosti životního jubilea významného českého varhaníka a improvizátora Vladimíra Roubala, který zároveň oslaví 20 let ve funkci strahovského regenschori. Při mši svaté bude provedena Mše D-dur „Lužanská“, op. 86 Antonína Dvořáka. Účinkují Collegium Strahoviense, strahovský chrámový sbor, sólisté a orchestr. Řídí Vladimír Roubal.

Vladimír Roubal se narodil 1. července 1965 v Plzni. Varhany a varhanní improvizaci studoval na Konzervatoři v Plzni a v Praze. V letech 1980-1985 působil jako varhaník katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, v letech 1985-1990 jako varhaník a kapelník baziliky sv. Markéty při benediktinském arciopatství v Praze-Břevnově. Od roku 1990 působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Zde založil chrámový sbor Collegium Strahoviense. Vyniká svojí schopností improvizace. Koncertuje nejen u nás, ale i v mnoha zemích celého světa. Nahrál řadu CD, zkomponoval hudbu k několika filmům, spolupracuje s Českých rozhlasem i s rozhlasem v dalších zemích. (Aleš Pištora, www.vladimirroubal.cz)

29. 06. 2010