Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Vlastenecká veselohra „Karel Škréta, malíř“

Poprvé představení spolek Temus Lamus uvedl v Salesiánském divadle 1. března 2011. Další se konají 30. března a 7. dubna ve 20.00 hodin rovněž v Salesiánském divadle. Divadelní spolek vznikl při Pedagogické fakultě UK z prvotního pokusu o didaktické ozvláštnění výuky. Od té doby se studentský divadelní soubor stále více přibližuje tomu, co se označuje termínem „ochotnické divadlo“. Hru upravil a nastudoval Mgr. Tomáš Havelka, PhD., z katedry české literatury PedF UK. Provází ji adaptace písní ze 40. let 19. století, kostýmy zapůjčilo Národní divadlo v Praze.

Výstava „Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo“, na jejíž přípravě se podílelo také Arcibiskupství pražské, je dosud vůbec nejrozsáhlejší přehlídkou tohoto významného umělce, zakladatele barokního malířství v Čechách. Nabízí téměř 400 exponátů. Vedle prací samotného Škréty prezentuje také díla jeho syna Karla Škréty ml., práce Škrétových žáků a dílenských spolupracovníků, jakož i vybrané ukázky z děl umělců, s nimiž se Karel Škréta setkal během svého pobytu v Německu a v Itálii, případně obrazy, na které navázal a jimiž se nechal inspirovat ve své vlastní tvorbě. Součástí výstavy je také soubor oltářních obrazů Karla Škréty z kostela Panny Marie před Týnem a mnoho dalších děl zapůjčených některými církevními institucemi. Záštitu nad výstavou, kromě jiných, převzal také pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Výstava je ve Valdštejnské jízdárně a v Jízdárně Pražského hradu otevřena do 10. dubna 2011. (Aleš Pištora, foto: iforum.cuni.cz)

Více informací na www.skreta.cz a www.temuslamus.cz.

15. 03. 2011