Vyhledávání Menu

Vlastenecký kněz Václav Svatopluk Štulc

Vyšehradská kapitula pořádá 12. prosince 2014 od 9.00 hodin na Novém děkanství na Vyšehradě odborný seminář, který představí vyšehradského probošta Václava Štulce. V den jeho narození, 20. prosince, se bude v basilice svatých Petra a Pavla konat od 15.00 hodin mše svatá a po ní zastavení u Štulcova pomníku ve Štulcových sadech na Vyšehradě.

Význačnou postavu církevních i kulturních dějin 19. století představí přední odborníci. Na vztah vlasti a církve u probošta Štulce se zaměří Miloslav Záškoda, doc. Jaroslav Med promluví o jeho literárních počinech, dr. David Bouma se zastaví u Štulce jako teologa. O jeho kazatelství promluví doc. Aleš Opatrný. Seminář bude zakončen přednáškou o nových archeologických objevech na Vyšehradě, kterou přednese dr. Bořivoj Nechvátal.

Václav Svatopluk Štulc, český spisovatel, překladatel a vlastenecký kněz, se narodil v roce 1814 na Kladně. Teologická studia absolvoval v letech 1835–1839, na kněze byl vysvěcen 4. srpna 1839. Byl literárně činný. Již jako děkan byl za své vlastenecké, protihabsburské postoje odsouzen na dva měsíce do žaláře. Po celý svůj život se věnoval vzkříšení slávy Vyšehradu. Proto byl také po smrti dosavadního probošta Vojtěcha Ruffera jednomyslně zvolen vyšehradským proboštem.

V souvislosti se stavbou Nového proboštství založil Václav Štulc na severní straně od budovy menší park, nazývaný tehdy Svatováclavské sady (dnes Štulcovy sady, kde je také jeho pomník), jelikož tam nechal přemístit původní barokní jezdeckou sochu sv. Václava z Václavského náměstí. Zasloužil se spolu s Františkem Ladislavem Riegrem o proměnu Vyšehradského hřbitova v „národní pohřebiště“. Probošt Václav Štulc zemřel v roce 1887 a byl pohřben na Vyšehradském hřbitově. Více na www.kkvys.cz. (Aleš Pištora, www.kkvys.cz)

Aleš Pištora 09. 12. 2014