Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Vnitřní svět františkánských mučedníků

Mimořádná událost blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků - františkánů letos v říjnu v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha klade naléhavou otázku po motivaci: po motivaci, která způsobila, že tito muži byli ochotni vědomě a pokojně přijmout smrt z rukou násilníků. Intimní výstava, kterou v prostorách Rakouského kulturního fóra pořádá Provincie bratří františkánů, se snaží svým christologickým zaměřením poukázat na živé ohnisko vnitřního života, k němuž se již po staletí vztahují nejen následovníci sv. Františka z Assisi, ale všichni křesťané, a kterým je osoba Ježíše Krista. Ta je na výstavě prezentována v několika aspektech, které jsou františkánské spiritualitě obzvlášť blízké.

Vystaveny jsou vzácné historické liturgické předměty z vlastnictví provincie, které jsou ponejvíce spojeny s eucharistickou úctou, a současně také moderní duchovní tvorba, již zde představuje výběr z díla Radka Brože (*1967 – †1996). Vizuální a prostorové vztahy, které jsou mezi starými a novými díly navozeny, se snaží umožnit rezonanci a dialog nejen mezi nimi samými, ale i mezi prostorem expozice a vnitřním světem člověka. (http://pms.ofm.cz)

26. 11. 2012