Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Vrcholí sbírka na podporu kněžských zvonů

Dary více než 200 kněží přesáhly k závěru Roku kněží 778 000,- Kč. Sbírka pokračuje do 30. června 2010. Byl také již odlit první zvon Panny Marie, Matky církve a kněží (b1, 514 kg.) a nyní se připravuje druhý zvon sv. Janů (gis1, 620 kg). Je plánováno, že zvony budou převezeny do Prahy a poté 16. května 2011 poputují do Nepomuku.

Do sbírky přispěli kněží, ale též vikáři, děkani, opati, profesoři, kanovníci, biskupové a arcibiskupové. Za kněze-dárce se modlí řeholní sestry v Doksanech, Šternberku, Předklášteří u Tišnova, na Velehradě-Stojanově, v Prachaticích a v Praze u sv. Notburgy na Malé Straně; týdně je obětována mše svatá za všechny kněze-dárce.

Sbírka se koná výhradně mezi kněžími. Za projekt, který má své webové stránky www.knezskezvony.katolik.cz, je zodpovědný P. ICLic. Mgr. Jan Martin Bejček. Ten k celé sbírce říká: „Tato soukromá kněžská sbírka je vyjádřením úcty sv. Janu, koná se v Roce kněží 2009/10, na památku návštěvy papeže Benedikta XVI. v ČR a u příležitosti 280. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuka a 150. výročí úmrtí sv. Jana Nepomuckého Neumanna. Jde též o projev solidarity spolubratru působícímu v nelehkých podmínkách jihozápadních Čech.“

Přispět lze bankovním převodem daru s uvedením jména a působiště na účet u České spořitelny, a. s.: 1686362093/0800 nebo osobním předáním daru pověřeným kněžím, jejichž jména jsou uvedena na webu. (www.knezskezvony.katolik.cz, Aleš Pištora)

24. 06. 2010