Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Všichni na Vyšehrad!

Pouť pořádá Kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě ve spolupráci s Centrem pro rodinu při Arcibiskupství pražském. Na programu bude celodenní rekolekce pro předem přihlášené snoubence od 9:00 do 15:00, kterou povede P. Prokop Brož, a poutní mše svatá v 15:30 ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla.

Na pouť na Vyšehrad se „ti, co spolu chodí“ vydali poprvé v roce 2003. Rok před tím byla totiž objevena při prohlídce starého depozitáře kapituly zcela náhodně relikvie sv. Valentina. Nikdo zpočátku nevěděl, co jeden ze čtyř zaprášených barokních monstrancových relikviářů skrývá. Když Vyšehradská kapitula nechala tyto předměty nepochybné umělecké kvality zrestaurovat, zjistilo se v průběhu prací, že jeden z opravovaných relikviářů skrývá ostatek patrona zamilovaných. Dosvědčovala to nalezená tzv. autentika, tedy malý proužek papíru nalepený na kosti s nápisem Sv. Valentin. Jak a kdy se relikvie na Vyšehrad dostala, už asi nikdo nezjistí. Je však docela možné, že ji pro Prahu z Itálie získal již císař Karel IV. Na jedné z hlavních římských ulic, na Via Flaminia, stála totiž již ve 4. století bazilika, která ostatky sv. Valentina uchovávala.

Sv. Valentin z Terni byl biskupem, který zemřel mučednickou smrtí ve 3. století. Císař Markus Aurelius Claudius zvaný Germanikus (268-270) tehdy zrušil manželství, protože ženaté muže nepovažoval za dobré válečníky. Valentin i přes zákaz prý tajně oddával na území Říma zamilované páry a navíc mužům radil, aby neopouštěli své ženy a neodcházeli do válek. Claudius proto Valentina nechal dne 14. února 269 popravit. Do konce 70. let jeho jméno nebylo uvedeno v celocírkevním liturgickém kalendáři. Dnes ovšem patří k velmi známým světcům už i u nás. Jeho věhlasu usilovně pomáhají i mnozí obchodníci.

Z Anglie pochází starobylý zvyk zasílání anonymních milostných dopisů v den jeho svátku. V Americe se zase vyvinul obyčej „voleb Valentina a Valentiny“ roku. Dalším z pěkných zvyků, které památku sv. Valentina provázejí, je obdarovávání dívek a žen květinami.

Na rekolekci pro snoubence je možné se přihlásit prostřednictvím stránek Centra pro rodinu pomocí tohoto formuláře. Kapacita rekolekce je omezena. Během pouti budou snoubenci informováni o různých formách příprav na manželství v diecézi. Pouť snoubenců se uskuteční v rámci Národního týdne manželství (www.tydenmanzelstvi.cz), který proběhne ve dnech 9. až 15. února na téma „Sliby nejsou chyby“. (ap)

09. 02. 2009