Vyhledávání Menu

Výběr varhan pro katedrálu byl zahájen


V úterý 3. ledna 2017 se v Arcibiskupském paláci za účasti pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP, předsedy správní rady Nadačního fondu Svatovítské varhany P. Ondřeje Pávka a dómského varhaníka Josefa Kšici konalo slavnostní otevření nabídek na stavbu velkých varhan do katedrály sv. Víta v Praze.


73590

Foto: archiv Arcibiskupství pražského


Z vyzvaných varhanářských firem podaly svou nabídku čtyři uchazeči z různých koutů Evropy: firma Van den Heuvel z Holandska, Johannes Klais z Německa, Rieger z Rakouska a Gerhard Grenzing ze Španělska. „Součástí nabídek je nejen zevrubný technický popis nabízených nástrojů, ale i vizualizace návrhů varhanních skříní a jejich zasazení do interiéru katedrály a přirozeně i obchodní podmínky,“ přibližuje návrhy hlavní organolog pražské arcidiecéze Štěpán Svoboda.

Před hodnotící komisí stojí nyní v následujících dvou až třech týdnech úkol prostudovat pečlivě došlé nabídky. Posuzovány budou podle umělecké kvality, kreativity návrhu, architektonického ztvárnění varhanní skříně, technických parametrů a v neposlední řadě také podle ceny. Z následných jednání pak bude vybrána nabídka po všech stránkách nejvhodnější a nejlepší. S dotyčnou firmou uzavře Správní rada Nadačního fondu smlouvu na postavení nového nástroje, který by měl plnohodnotně ozvučit celý prostor katedrály a vhodně vyplnit dosud prázdnou západní hudební kruchtu.

Nadační fond pro svatovítské varhany, který celý projekt řídí, byl z iniciativy kardinála Duky zřízen v roce 2014. Dne 10. dubna 2015 se sešli držitelé klíčů od Korunní komory, aby společně projekt nových varhan představili. Od té doby se díky celonárodní sbírce i štědrým příspěvkům velkých firem podařilo shromáždit přes 15 milionů korun.

„Katedrála sv. Víta dosud není vybavena nástrojem, který by odpovídal jejímu významu v naší kultuře a zemi. Kvůli nejrůznějším politickým zvratům bylo nutné čekat,“ řekl při posledním setkání klíčníků kardinál Dominik Duka, který je iniciátorem celého projektu. „Věřím, se společným úsilím se nám tento úkol podaří. Podílet se mohou všichni. Jednou pak budou moci říct svým dětem a vnukům, že i jejich rodina k výstavbě katedrály přispěla. Převážnou váhu financování však ponese církev a velké firmy, protože se jedná o částku v řádu desítek milionů korun,“ vysvětlil tehdy pražský arcibiskup.

Nové varhany budou svou velikostí a provedením odpovídat prostoru majestátní katedrály, stejně jako jejímu významu v naší kultuře, a navazovat na tradici zde dříve umístěných výjimečných nástrojů. Budou originálním uměleckým dílem stavěným na míru tohoto jedinečného prostoru se složitým členěním i náročnou akustikou. Nový majestátní nástroj bude moci být v 21. století definitivní tečku za dostavbou katedrály. Předpokládá se, že lidé by ho mohli poprvé slyšet ke konci roku 2019.

Stavbu nových varhan je možné podpořit příspěvkem na bankovní účet Nadačního fondu Svatovítské varhany: 2109930876/2700 – UniCredit Bank. Více na www.svatovitskevarhany.com. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 04. 01. 2017