Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Výběrové řízení na místo ředitele mateřské školy

Požadavky: kvalifikační předpoklady podle § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, znalost problematiky řízení školství a školských předpisů, organizační a řídící schopnosti, občanská a morální bezúhonnost, osobní zakotvenost v prostředí katolické církve.

K přihlášce přiložte: podrobný životopis, přehled dosavadní praxe, ověřenou kopii o dosaženém vzdělání, výpis z trestního rejstříku (ne starší 3 měsíců), lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců).

Přihlášky zasílejte na adresu: Arcibiskupství pražské, odbor církevního školství, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1 do 26. května 2011.

19. 04. 2011