Vyhledávání Menu

Výběrové řízení na pozici učitele anglického jazyka

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., zřizovatel Arcibiskupství pražské 

Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů, zřizovatel České velkopřevorství –Suverénní řád maltézských rytířů

Výběrové řízení na pozici učitele anglického jazyka

Nabízíme  pracovní smlouvu se zkušební dobou 3 měsíce, výše úvazku dle dohody, minimálně 0,5, smluvní mzdu dle praxe a samostatnosti  pracovních výsledků, zařazení do funkčního pracovního týmu s dobrými vztahy  všech zaměstnanců

Uchazeči musí  splňovat předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka  dle § 3, §9 a §12  zákona 563/2004 v úplném znění

·         plná způsobilost k právním úkonům

·         odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost    

·         bezúhonnost

·         zdravotní způsobilost

·         znalost českého jazyka

ü  dalším předpokladem je způsobilost k výkonu pedagogické činnosti na církevní škole  -  praktické zkušenosti s křesťanstvím a začlenění v KC

ü  výhodou osvědčení k výkonu funkce zadavatel, zejména hodnotitel ANJ

Písemné žádosti k účasti do 1. kola výběrového řízení  zasílejte na adresu:

Církevní střední zdravotnická škola Jana  Pavla II.

a Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů

Mgr. Marie Hotmarová, ředitelka

Ječná 33, Praha 2, 120 00

termín ukončení přihlášek do 22. 8. 2014

Náležitosti přihlášky:

1.      přihláška do výběrového řízení s datem podání,  vlastnoručním podpisem a základními identifikačními údaji, včetně aktuálních údajů k možnosti kontaktu  - mobil , e-mail

2.     výpis rejstříku trestů – ne starší 3 měsíce

3.     doklady o vzdělání, dle potřeby doklad o znalosti ČJ

4.     strukturovaný životopis včetně údajů o zdravotním stavu

5.     písemné informace o předpokladech působení na církevní škole, případně  představy o výkonu pedagogické činnosti na církevní škole – ne delší   1 strana formátu A4

Při nejasnostech rádi odpovíme na Vaše dotazy telefonicky:

224 942 179, 777 142 783  – paní Slaninová

222 520 411, 606 693 912   -  ředitelka školy Mgr. Marie Hotmarová

 

Hlásit se můžete  jednotlivě nebo na obě školy současně,  přihlášku k výběrovému řízení podejte na každou školu zvlášť, přílohy stačí 1x 

 

Přihlášku s přílohami můžete odevzdat také ve škole osobně,   o prázdninách v úřední hodiny nebo po předchozí domluvě s výše uvedenými pracovníky

01. 08. 2014