Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Vychází Česká synoptická Bible

Tato kniha mohla vyjít díky iniciativě Českobratrské církve evangelické (ČCE). Bible vychází z kánonu původní kralické „Šestidílky“, v jejímž pátém díle byly zahrnuty jak deuterokanonické knihy, dnes užívané zejména římskokatolickou církví, tak i některé pseudepigrafy, které používají především církve pravoslavné. Je tedy vydána v širokém ekumenickém kánonu. Předmluvu napsali společně synodní senior ČCE Joel Ruml a kardinál Miloslav Vlk.

Tak jako Bible kralická ovlivnila celou řadu pozdějších překladů, tak i Český ekumenický překlad ovlivnil následující překlady. Kolektivy autorů obou překladů vynikaly nejen mimořádnou odbornou překladatelskou a teologickou erudi­cí, ale i velkým osobním zaujetím pro věrné a zároveň odvážné tlumočení biblické zvěsti do českého jazyka. Proto byly vybrány právě tyto dva.

Díky úspornému grafickému uspořádání se oba překlady vešly do jediného ne příliš objemného, a přesto dobře čitelného svazku. Oba překlady končí na každé dvoustraně stejným veršem, což usnadňuje orientaci v textu. Celá synoptická Bible vychází v naší zemi poprvé a vznikla za neuvěřitelných 9 měsíců.

Převzato z www.dumbible.cz.

Bibliografický údaj:

Bible. Český ekumenický překlad a Bible kralická. Česká synoptická Bible v rozsahu celého vydání Bible kralické z roku 1613. Praha: ČBS, 2008.

ISBN 978-80-85810-85-1 (pevná vazba v  knižním plátně); ISBN 978-80-85810-86-8 (měkká vazba v umělé kůži)

21. 11. 2008