Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Druhý díl Bernardových Kázání na Píseň písní v češtině

Prezentaci nové publikace, kterou do češtiny přeložila PhDr. Markéta Koronthályová, pořádá KTF UK, ETF UK a nakladatelství Krystal OP. O svém vztahu k Bernardovi zde promluví a jeho knihu veřejnosti představí: Mons. Michael Slavík, Th.D., generální vikář arcibiskupství pražského; děkan KTF UK ThLic. Prokop Brož, Th.D. a autorka překladu, PhDr. Markéta Koronthályová.

Prezentace je volně přístupná veřejnosti a bude zde možné zakoupit oba díly knihy se slevou 30%, tj. oba díly za cenu 650,- Kč.

Překlad cyklu 86 kázání vznikal v letech 2007-2011 v rámci výzkumného záměru ETF UK. První díl vyšel v nakladatelství Krystal OP v roce 2009, nová publikace je druhým, závěrečným dílem souboru. Můžeme být hrdí, že takto objemné dílo křesťanského velikána se dočkalo překladu právě do češtiny - malého slovanského jazyka. „Překládala jsem z latinského textu ze souboru Patrologia Latina (MIGNE, Jacques-Paul, Patrologiae cursus completus, Series latina, Paris 1879, vol. 183, col. 0785–1198A), který je volně přístupný na internetu, s přihlédnutím ke kritické edici Bernardových sebraných spisů (J. Leclercq, C. H. Talbot a H. M. Rochais). Bernard pracuje v celém textu hojně s biblickými citáty. Svědčí to mimo jiné o tom, že text Bible byl v té době tak známý, že jej znali všichni prakticky nazpaměť a stačilo se odvolávat jen citátem na celý biblický kontext. Při překladu nebylo možné použít vždy Český ekumenický překlad bible (ČEP), ani překlad Jeruzalémské bible (JB) nebo Český liturgický překlad (Bg), protože na mnoha místech žádný z nich neodpovídá smyslu Bernardova textu. Proto jsem v takových případech musela citát přeložit doslovněji, podle toho, jak to vyžadovaly dané okolnosti,“ říká k překladu jeho autorka PhDr. Markéta Koronthályová.

Biblický text Píseň písní inspiroval k výkladům nejrůznější autory, jak církevní otce    2. a 3. století, tak i velké osobnosti století následujících. Bernardova Kázání navíc vynikají i svojí uměleckou hodnotou. Pro jeho styl jsou charakteristické mnohé paralelismy, antiteze, aliterace, asonance a slovní hříčky. „Současníka nejprve zaskočí objemnost svazků, pak by čekal suchou exegetickou práci, či teologický traktát. S překvapením ale zjistí, že se setkává s niternou meditací, plnou uchvacujícího emočního náboje a i dnešnímu člověku srozumitelné a inspirativní mystiky. Ne nadarmo patřila Bernardova kázání po celý středověk k nejoblíbenějším výkladům na Píseň písní. Nepochybuji, že si toto nadčasové dílo duchovní literatury najde vděčné čtenáře i mezi současníky. Za soudobé zpřístupnění tohoto výjimečného díla patří autorce prvního českého překladu velký dík,“ komentuje dílo p. Michael Slavík, který Bernardovu dílu požehná na cestu jménem arcibiskupa pražského.

Svatý Bernard byl prvním, kdo prolomil dosavadní obavy středověké křesťanské literatury dávat všanc svoje vlastní intimní duchovní zážitky. Jeho výklad je proto pro svou autentičnost stále živý a srozumitelný pro každého člověka, který chce prožívat intenzivně svůj život s Bohem - jak před staletími, tak i dnes. „Domnívám se, že jeho kázání jsou pro nás i dnes velkým obohacením, protože rady, které zde Bernard nabízí pro duchovní život mnichů, jsou i v současnosti velmi aktuální a prospěšné nejen pro osoby zasvěceného života, ale pro každého člověka, který chce žít             v blízkém vztahu s Bohem,“ uzavírá překladatelka Markéta Koronthályová.

(Jana Pláteníková)

06. 11. 2012