Vyhledávání Menu

Vychází ilustrovaná Bible jako pocta slovanským věrozvěstům

Nové vydání Bible s více než stovkou ilustrací současných českých a slovenských výtvarníků vychází u příležitosti letošního cyrilometodějského výročí. Iniciovalo ho Arcibiskupství pražské. Dílo představil dnes 6. listopadu 2013 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Poctu sv. Cyrilu a Metodějovi vyjádřilo prostřednictvím svých ilustrací jedenáct významných českých a slovenských výtvarníků. 110 barevných ilustrací, inspirovaných biblickými příběhy, vytvořili speciálně pro toto vydání. Unikátní projekt představuje různé umělecké pohledy a přístupy a osobité uchopení biblických témat, čímž umocňuje samotný text knihy. Mezi autory lze nalézt Daniela Balabána, Jana Jemelku, Jana Knapa, Miroslava Františka Koupila, Jaroslava Šerých nebo Josefa Žáčka. Cyrilometodějské vydání Bible obsahuje úplné znění Starého a Nového zákona podle českého překladu Jeruzalémské bible z roku 2009. Rozměrnou publikaci, která vychází v české a slovenské verzi, vydává Euromedia Group.

V doslovu nové knihy kardinála Duka píše: „Málokterý národ má tak velkou řadu biblických překladů a velkých edic Bible, jak je tomu v našem případě. Není snad ani náhodou, že cyrilometodějské výročí můžeme spojovat se čtyřstým výročím kralické Bible, která je prvním překladem Bible z originálních biblických jazyků hebrejštiny a řečtiny. Je také radostnou skutečností, že v roce 2010 se stala česká Bible vydavatelským bestsellerem, neboť se na trhu objevily hned čtyři české překlady Bible. To vše svědčí o aktuálnosti cyrilometodějského díla.“

Jeruzalémská Bible, jejíž text je v tomto vydání použit, vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Více na www.bux.cz. (Denisa Novotná, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 06. 11. 2013