Vyhledávání Menu

Vychází kniha o domácí zdravotní péči


Chodovská farní charita zve na benefiční večer pořádaný k uvedení knížky „Sestřičky na cestách“, jejíž autorkou je ředitelka farní charity Eva Černá. Večer se koná 28. dubna 2016 od 19.00 hodin v Komunitním centru Matky Terezy (U Modré školy 1/2337, Praha 4 – Chodov).


59580


Knížka přináší příběhy klientů a pracovníků, dává nahlédnout pod pokličku služby, při níž zdravotní sestřičky Charity pečují o pacienty v jejich domácím prostředí. Každá zakoupená knížka podpoří devadesát minut domácí péče pro seniory.

Charitní domácí zdravotní péče je jednou ze služeb Charity. Je určena pacientům po hospitalizaci, dlouhodobě a chronicky nemocným i lidem v terminálním stadiu. Registrované zdravotní sestry s požadovanou odbornou praxí ošetřují pacienty podle indikace lékaře v domácím prostředí. Domácí péče zkracuje dobu hospitalizace a vytváří pro pacienty příznivější podmínky k léčbě. V pražské arcidiecézi se domácí zdravotní péči věnují farní Charity v Neratovicích, Příbrami, Vlašimi, Stodůlkách, Starém Kníně, Holešovicích a Praze 4 – Chodově. V uplynulém roce využívalo charitní ošetřovatelské služby v pražské arcidiecézi 3 484 pacientů, sestřičky vykonaly 228 034 návštěv u pacientů. Více na http://praha.charita.cz. (Jarmila Lomozová)

Aleš Pištora 25. 04. 2016