Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Svědectví o víře v digitálním světě

Krátce před Světovým dnem sdělovacích prostředků byla také spuštěna nová internetová stránka „Pope2you,“ kterou zřídila Papežská rada pro sdělovací prostředky. Stránky fungují v rámci sociální sítě Facebook, která má na 200 miliónů uživatelů. Cílem stránek je vytvořit platformu pro dialog a přátelství s „digitální generací“.

Arcibiskupství pražské provozuje kromě jiných také web www.vira.cz, který je od svého vzniku trvale nejnavštěvovanější křesťanskou internetovou stránkou v českém jazyce. V minulém roce jej dle veřejné statistiky navštívilo více než 1 milion návštěvníků. Kromě svého webu provozuje pražské arcibiskupství také mnoho dalších jako například www.pastorace.cz, www.krestanstvi.cz.

Také pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk má své internetové stránky www.kardinal.cz, na nichž pravidelně uveřejňuje své postřehy k dění v církvi, zamyšlení k různým příležitostem, pronesené přednášky, ale i komentáře k situaci ve společnosti.

Nové technologie podle papeže Benedikta XVI. změnily způsob šíření informací ve světě i způsob, jakým lidé spolu komunikují a udržují vzájemné vztahy. Papež vyzývá k využívání prostoru, který nabízejí moderní technologie, ale současně povzbuzuje každého, kdo má přístup do "kyberprostoru", aby se zaměřil na podporu a prosazování kultury úcty, dialogu a opravdového přátelství, v níž se mohou rozvíjet hodnoty jako je pravda, soulad a porozumění. I síť internetu je totiž příležitostí, „aby radostná zvěst o nekonečné Boží lásce ke všem lidem zcela nově zazněla v našem stále více technickém světě“.

O přátelství však Svatý otec ve svém poselství říká: „Tento pojem je jedním z nejvznešenějších výdobytků lidské kultury. Ve svých přátelstvích a skrze ně rosteme a rozvíjíme se jako lidské bytosti. ... Z tohoto důvodu je třeba dávat pozor a nebanalizovat pojem a zkušenost přátelství. Bylo by smutné, kdyby naše touha udržovat a rozvíjet on-line přátelství se uskutečňovala na úkor naší disponibility pro rodinu, pro sousedy a pro ty, s nimiž se setkáváme každý den na pracovišti, ve škole a ve volném čase.“ (TS ČBK, radiovaticana, ap)

Poselství Benedikta XVI. ke XLIII. Světovému dni sdělovacích prostředků

22. 05. 2009