Vyhledávání Menu

Výlet Akademie nejen pro seniory

Opět se přiblížil květnový čas pro již tradiční výlet Akademie nejen pro seniory. Tentokrát se vydáme 28. května do Broumova, prohlédnout si benediktinský klášter...

 

19059

Akademie nejen pro seniory

Akademie nejen pro seniory je pravidelný čtrnáctidenní cyklus setkávání otevřené skupiny nejen seniorů se zajímavými hosty, kněžími, řeholníky i laiky, kteří přednášejí a se svým publikem diskutují na poutavá témata z oborů teologie, religionistiky, liturgiky, uměnovědy, ...ale také vyprávějí o své práci nejen pro církev, seznamují své posluchače s historií z pohledu své specializace, ale i s aktuálním děním. Akademie Vám dovolí nahlédnout pod pokličku řady zajímavých oborů a profesí.

Témata přednášek jsou volena tak, aby byla obohacující zejména pro ty, kdo mají zájem prohloubit své znalosti o Bohu, církvi a křesťanském životě.

 

Setkání se konají každou 2. a 4. středu v měsíci,

vždy od 9.30 do 11.00

v Pastoračním středisku, v kostele sv. Vojtěcha,

Kolejní 4, Praha 6 - Dejvice.

 

Do programu Akademie patří také výlety, kdy navštěvujeme zajímavá místa na území Prahy, a také jeden větší, celodenní, kdy za teplého květnového počasí vyjíždíme objevovat klenoty nejen pražské arcidiecéze.

Podstatným bodem otevřeného, volného společenství jsou tradiční duchovní obnovy v adventním a postním období. Je jim věnováno jedno středeční dopoledne a kromě rekolekčních zamyšlení nabízí možnost přistoupit ke svátosti smíření a účasti na mši svaté.

Na přednášky se většinou (výjimkou jsou výlety) nemusíte předem přihlašovat, stačí jen přijít, posadit se a poslouchat! 

 

 

 

20. 06. 2015