Vyhledávání Menu

Výročí Gočárova kostela ve Vršovicích


V kostele sv. Václava v Praze-Vršovicích si 18. září 2015 připomenout 85. výročí posvěcení kostela 70 výročí smrti architekta Josefa Gočára. Od 17.00 hodin se koná přednáška Jana Kotase „Gočárův liturgický prostor – minulost, přítomnost, budoucnost“, od 18.00 hodin eucharistická bohoslužba k výročí posvěcení kostela obětovaná za Josefa Gočára.


47528


Kostel sv. Václava ve Vršovicích byl postaven v letech 1929–1930. Architekt Josef Gočár spolupracoval s Aloisem Wachsmanem a Josefem Kaplickým, který je autorem vitráží. Václav Sokol o vršovickém kostele píše: „Katolický kostel na náměstí Svatopluka Čecha je příkladem stavby, která nechce nic předstírat. Přiznává konstrukci, respektuje terén a ozdob používá jen docela výjimečně. Ale kdybychom při pohledu na kostel sv. Václava viděli jenom trochu tvrdý, provokativně krabicovitý útvar, naše vidění by zůstávalo na povrchu. Josef Gočár, tvůrce architektury kostela, byl příliš velkým umělcem, než aby mu k výrazu stačilo použití dobových prostředků.“

„Na přelomu dvacátých a třicátých let měl už za sebou řadu významných realizací, kubistický dům U Černé Matky Boží v Celetné ulici nebo novoklasický cihlový na nároží Slezské a Římské. Ve Vršovicích asi šlo o úkol nejobtížnější – funkcionalismus se jmenovitě přimyká k účelu, ale duchovní funkce kostela, její moderní tvar čeká vždy na nový tvůrčí čin. Zdá se, že úspěšnost stavby je založena na několika idejích: široké předsíni, představující pro dolní, frekventovanější část náměstí otevřenou náruč církve. Uvnitř potom jde o nápadité využití světla, které, prostupujíc okny ve velkých schodech střechy, skoro divadelně osvětluje presbytář. Široký prostor pro věřící má ve střední části výrazný přesah vzhůru. Závěr presbytáře tvořený vysokými okny je jakoby citací z gotických katedrál, včetně použití barevného zasklení. Se stoupáním náměstí se stavba vyrovnává několika schodišti, mezi nimiž je největším odpočívadlem hlavní plocha kostela. Schody v terénu se potom ozývají i ve střeše, takže celek symbolizuje vzestup, stoupání ke světlu, stoupání k Bohu,“ vykresluje stavbu Václav Sokol. Více na www.farnostvrsovice.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 17. 09. 2015