Vyhledávání Menu

Výročí Kajetána Matouška - biskupa, který zůstal farářem

Při příležitosti 20. výročí úmrtí biskupa Kajetána Matouška bude 20. října 2014 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 18.00 hodin sloužit slavnostní rekviem v pražském kostele sv. Vojtěcha. V této pražské novoměstské farnosti biskup Matoušek více než 40 let působil jako farář.

Kajetán Matoušek se narodil 7. srpna 1910 v Praze. Odmaturoval na kolínském gymnáziu v roce 1929 a stal se studentem bohosloví v právě zbudovaném Nepomucenu v Římě, které úspěšně zakončil v roce 1934. Téhož roku přijal 22. prosince v kostele Panny Marie Sněžné kněžské svěcení. V roce 1946 byl promován doktorem teologie na Karlově Univerzitě. Jako duchovní správce poté působil na různých místech republiky.

V situaci, kdy komunistická vláda v Československu stupňovala pronásledování katolické církve a postupně začalo docházet k persekuci jejích představitelů, byl Kajetán Matoušek bez státního souhlasu jmenován dne 29. srpna 1949 světícím biskupem pražským a titulárním biskupem serigenským. Biskupské svěcení přijal z rukou světitele biskupa Antonína Eltschkhnera v kostele sv. Ignáce. Internace a vězení, jimiž režim pronásledoval mnohé představitele církve, se Kajetánu Matouškovi vyhnuly. Téměř celý život (více než 40 let) nicméně působil jako farář v kostele sv. Vojtěcha na Novém Městě pražském. Těšil se velké přízni kardinála Berana, kterého měl podle tzv. mexických fakult ve funkci nahradit v případě arcibiskupova zatčení.

V době Pražského jara se mohl jako jediný z tajně či neveřejně svěcených biskupů nakrátko ujmout svého úřadu. Už 9. května 1968 byl na konferenci České katolické charity zvolen jejím novým předsedou a stal se rovněž předsedou Díla koncilové obnovy. Jeho oficiální činnost biskupa však trvala jen krátce. Byla přerušena událostmi po vpádu sovětských vojsk do Československa v srpnu 1968. Biskup Matoušek dál působil ve svatovojtěšské farnosti.

Vykonávat činnost biskupa mu bylo opět umožněno až 19. května 1988. Poslední dva roky svého života prožil u sestry v Kolíně. Dne 19. října 1994 zemřel a byl pochován v Praze na Malvazinkách. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 15. 10. 2014