Vyhledávání Menu

Výročí posvěcení kostela ve Strašnicích

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích slaví 20. výročí posvěcení kostela a 85. výročí založení farnosti. Oslavy budou zahájeny vzpomínkovým večerem 12. června 2014 v Divadle Miriam v Praze 10 – Strašnicích v 19.00 hodin. Vrcholem oslav bude slavnostní mše svatá 21. června v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie, kterou bude od 11.00 hodin sloužit kardinál Miloslav Vlk.

Hosty vzpomínkového večera budou bývalý dlouholetý farář P. Marian Klener a P. Jan Houkal, který rovněž ve farnosti působil a promluví na téma “Neposkvrněné početí”. Besedu pořádá strašnická farnost ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím v rámci cyklu I 17-11. Během večera bude k dostání kniha o strašnickém kostele z pera Milana Moce, kronikáře farnosti.

Oslavy posvěcení strašnického kostela Neposkvrněného početí Panny Marie vyvrcholí slavnostní mší svatou 21. června od 11.00 hodin. Hlavním celebrantem bude emeritní arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk. Od 16.00 hodin v Divadle Miriam zahraje divadlo Máj pohádku „Vodník Mařenka“.

Strašnická farnost vznikla 1. října 1929 vyčleněním z farnosti svatého Rocha v Praze - Olšanech. Jejím prvním farářem se stal P. Josef Gargela. Jako první byla vystavěna farní budova, kde byla v přízemí vybudována prozatímní kaple. Stavbě kostela bránil zpočátku nedostatek finančních prostředků, později německá okupace a komunistická diktatura. Až Listopad 1989 otevřel cestu k uskutečnění stavby nového chrámu. Základní kámen posvětil papež Jan Pavel II. při své návštěvě Československa v Bratislavě dne 22. dubna 1990. Nový chrám podle návrhu architekta Jindřicha Synka by posvěcen 17. června 1994. Více na www.farnoststrasnice.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 09. 06. 2014