Vyhledávání Menu

Výroční zprávy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Úvodní slovo

13

Milí přátelé!

Rok 2012 byl pro naše arcibiskupství rokem, kdy jsme si připomněli 450 let od jeho obnovení po 140 letech sedisvakance. Tato událost v roce 1562 měla zásadní význam nejen pro církev v českých zemích, ale také pro celé království. Pro naši zemi znamenala návrat do kontextu Evropy, z níž jsme byli vyčleněni v důsledku husitských válek. Od počátku se císař Ferdinand I. snažil pražské arcibiskupství obnovit jako instituci společnou jak katolíkům, tak utrakvistům. Nápomocen mu při tom byl pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice.

Volba loňských oslav obnovy arcibiskupství padla na den 12. května. Tento den je významně spojen s dostavbou katedrály za arcibiskupa Františka Kordače. Dne 12. května v roce 1929, tedy v miléniu umučení sv. Václava, posvětil dostavěnou katedrálu světící biskup Jan Nepomuk Sedlák. Všechny tyto významné okamžiky minulosti pro nás byly příležitostí ohlédnout se zpět, ale rovněž upřít své zraky do budoucnosti. Pohled na uplynulý rok mě naplňuje notnou dávku optimismu. Můžeme vidět, že církev žije. Církevní školství prokázalo své nezadatelné místo a pravou míru odpovědnosti za vzdělání a výchovu mladé generace. Díky práci Arcidiecézní Charity Praha v arcidiecézi i v zahraničí můžeme tvrdit, že naše slova o lásce k bližnímu nejsou pouhou frází. Návštěva a sledovanost bohoslužeb, jako i aktivní život ve farnostech naší arcidiecéze, generální opravy a údržba našich sakrálních a funkčních objektů jsou důvodem k radosti a k poděkování tisícům dobrovolných pracovníků, kostelníků, zvoníků, varhaníků, zpěváků, lektorů, akolytů, ministrantů a všech, kteří pečují o úpravu našich kostelů.

Můj dík patří samozřejmě také kněžím, jáhnům, řeholnicím a řeholníkům, všem, kteří tvoří společenství Božího lidu místní církve spolu se mnou. Vyprošuji všem, kdo žijí a pracují v naší arcidiecézi, Boží požehnání a přeji, abychom si i při dalším ohlédnutí za uplynulým rokem mohli opět říci „Bohu díky“.

Dominik kardinál Duka OP,
arcibiskup pražský


Ke stažení:

2012
Výroční zpráva za rok 2012.pdf (8,7 MB)
Plakát 2012.pdf (672 kB)

2011
Výroční zpráva za rok 2011 (7,8 MB)
Plakát 2011 (210 kB)

2010
Výroční zpráva za rok 2010 (1,9 MB)
Plakát 2010 (122 kB)

2009
Výroční zpráva za rok 2009 (2.2 MB)
Plakát 2009 (217 kB)

2008
Výroční zpráva za rok 2008 (3.6 MB)
Plakát 2008 (241 kB)

2007
Vyroční zpráva za rok 2007 (2.5 MB)
Plakát 2007 (578 kB)

2006
Výroční zpráva za rok 2006 (7.4 MB)
Plakát 2006 (563 kB)

2005
Výroční zpráva za rok 2005 (1.3 MB)
Plakát 2005 (298 kB)

2004
Výroční zpráva za rok 2004 (6.4 MB)
Plakát 2004 (2 MB)

2003
Plakát 2003 (2 MB)

2002
Plakát 2002 (3 MB)

2001
Výroční zpráva za rok 2001 (1.3 MB)

2000
Výroční zpráva za rok 2000 (713 kB)

30. 06. 2015