Vyhledávání Menu

Vyšehrad bude na sv. Valentina patřit snoubencům

V rámci památky svatého Valentina se 15. února 2014 na Vyšehradě koná pouť snoubenců. Celodenní rekolekce pro předem přihlášené snoubence začíná v 9.00 hodin, poutní mše svatá v 15.30 hodin ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla. Celý pátek i sobotu bude možné pomodlit se u relikviáře sv. Valentina.

V pátek 14. února, na svátek sv. Valentina, proběhne ve vyšehradské bazilice od 18.00 hodin mše svatá za Boží požehnání pro lidskou lásku a pro všechny snoubence. V sobotu 15. února od 9.00 do 15.00 hodin se v prostorách vyšehradské kapituly (ulice K Rotundě 10) koná každoroční duchovní obnova pro snoubence, na niž v 15.30 hodin naváže společná poutní bohoslužba v bazilice sv. Petra a Pavla. Programem celého dne bude provázet P. Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci. Celý pátek i následující sobotu bude také možné pomodlit se u relikviáře sv. Valentina, který je v bazilice uchováván.

Na pouť na Vyšehrad se „ti, co spolu chodí“ vydali poprvé v roce 2003. Rok před tím byla totiž objevena při prohlídce starého depozitáře kapituly zcela náhodně relikvie sv. Valentina. Nikdo zpočátku nevěděl, co jeden ze čtyř zaprášených barokních monstrancových relikviářů skrývá. Když Vyšehradská kapitula nechala tyto předměty zrestaurovat, zjistilo se, že jeden z opravovaných relikviářů skrývá ostatek patrona zamilovaných. Dosvědčovala to nalezená tzv. autentika, tedy malý proužek papíru nalepený na kosti s nápisem „Sv. Valentin“. Jak a kdy se relikvie na Vyšehrad dostala, už asi nikdo nezjistí. Je však docela možné, že ji pro Prahu z Itálie získal již císař Karel IV.

Sv. Valentin z Terni byl biskupem, který zemřel mučednickou smrtí ve 3. století. Císař Markus Aurelius Claudius zvaný Germanikus (268-270) tehdy zrušil manželství, protože ženaté muže nepovažoval za dobré válečníky. Valentin i přes zákaz prý tajně oddával na území Říma zamilované páry. Claudius proto Valentina nechal dne 14. února 269 popravit. Do konce 70. let jeho jméno nebylo uvedeno v celocírkevním liturgickém kalendáři. Dnes ovšem patří k velmi známým světcům už i u nás. Jeho věhlasu usilovně pomáhají i mnozí obchodníci. Více na http://www.apha.cz/cpr. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 07. 02. 2014