Vyhledávání Menu

Vyšehradská pouť


Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě zve na slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla, která se koná 29. června 2016. Slavnostní nešpory s instalací nového děkana začínají v 16.30 hodin, poutní mše svatá v 18.00 hodin.


64063

Foto: Richard Horák


Královskou kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě založil Vratislav 29. června 1070 jako protiváhu kapituly svatovítské. Pro neshody se svým bratrem Jaromírem, který byl pražským biskupem v letech 1068 – 1090, dokonce sám přesídlil z Pražského hradu na Vyšehrad. Kapitula s titulem capitulum peringigna (tj. velmi významná kapitula) byla potvrzena papežem Alexandrem II, ale jako exemptní (tj. vyňatou z jurisdikce biskupa a podřízenou přímo Svatému Stolci) ji vyhlásil až papež Lucius II. roku 1144. Toto zvláštní postavení skončilo v 80. letech 18. století a dnes je podřízena arcibiskupu pražskému.

S vyšehradskou kapitulou je neodmyslitelně spjata historie celého Vyšehradu. Od svého založení se kapitula a její představitelé značnou měrou podíleli na jeho utváření. Když byla ve druhé polovině 17. století na Vyšehradě budována pevnost, musela se kapitula přesunout do podhradí, kde setrvala až do 18. století. Více na www.kkvys.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 23. 06. 2016